8/08/2016

သင့္ခ်စ္သူဟာ ေသာၾကာသားသမီးဆို ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ


 ေသာၾကာေန႔ သားသမီးေတြဟာ သူတို႔ခ်စ္တဲ့သူတစ္ေယာက္တည္းအေပၚ အစြဲလမ္းၾကီးစြာ ခ်စ္ေလ့ရွိပါတယ္။ (မခ်စ္ရင္ေတာ့ ..)

- အခ်စ္ရဲ႕ တန္ျပန္မႈအေပၚ အၾကာခဏ စိတ္တိုလြယ္ေပမယ့္ မျပတ္ႏိုင္တာ ေသာၾကာ

- ခ်စ္တဲ့သူကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစေပမဲ့ မိမိအေပၚ ခ်စ္တဲ့သူရဲ႕ အေရးစိုက္ျခင္း မခံရတာဟာလည္း ေသာၾကာ

- တခ်ိဳ႕ ေသာၾကာေတြက အရမ္းခ်စ္ခဲ့တဲ့သူက ျပစ္သြားေပမဲ့ စိတ္နာတယ္ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ ရင္ထဲမွာ ခုိးခ်စ္ေနရမွ ရွင္သန္ႏိုင္တာ ေသာၾကာ

- အခုလို သူတို႔ ခံစားခ်က္ေတြ သူတို႔ဖတ္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔အရမ္းခ်စ္ခဲ့တဲ့သူကို သတိရေနတတ္တာ ေသာၾကာ

- ေနာက္ျပီး ကိုယ္သစၥာမရွိခဲ့တာေတြ ေတြးေတြးျပီးေနာင္တရေနတတ္ျပန္ တာလည္း ေသာၾကာပါပဲ။

- ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ ေဝးရတဲ့ ေသာၾကာေတြဟာ ေလာကၾကီးမွာရွိတဲ့လူေတြအေပၚ အေပ်ာ္ေတြေပးေပးေနေပမယ့္ ေလာကၾကီးကို စိတ္ကုန္ေနတာ သူတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္မေျပာတာ ေသာၾကာ

- အေဖနဲ႔ အေမကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပီးခ်စ္ရမယ္ဆိုရင္ အေမကိုပိုခ်စ္တတ္တာ

- စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းေပးမယ့္ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း မခံရတာ ေသာၾကာဘဲ ဆိုတာကို လူေတြ သိေအာင္ ေျပာျပတတ္ေပမယ့္ တန္ျပန္တတ္ေရာက္မႈ မခံရတာဟာလည္း ေသာၾကာပါပဲ။

Credit: Yangonlife