ရံုးမွာ အလုပ္လုပ္တာထက္ တျခားေနရာမွာ လုပ္တာက ပိုအလုပ္တြင္

play

အလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ ရုံးမဟုတ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ လုပ္ရတဲ့အခါ ပိုမိုအလုပ္တြင္ၾကျပီး ရုံးမွာေတာ့ အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးမိတတ္ၾကပါတယ္။
 ဒီလို အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးမိတာဟာ သူတို႔အမွားမဟုတ္ဘဲ ရံုးမွာ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တာေတြမ်ားျပီး အထူးသျဖင့္ အခန္းကန္႔ထားျခင္းမရွိတဲ့ ရုံးေတြဟာ စိတ္ပ်ံ႕လြင္စရာ အျပည့္နဲ႔ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ Flex Jobs က လူေပါင္း ၂၆၀၀ ကို  ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသနတစ္ခုမွာ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ရုံးနဲ႔မဆုိင္တဲ့ေနရာေတြမွာ အလုပ္ပိုလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။
play

ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း သင္အလုပ္လုပ္ျပီဆိုတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုထဲေရာက္သြားဖို႔ အခ်ိန္ယူရျပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြဟာ အဆုိပါအေျခအေနက သင့္ကို ဆြဲထုတ္ေနတယ္လို႔ Lifehack ရဲ႕ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အလုပ္ကို လာရတဲ့ ခရီးဟာလည္း ရံုးဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစျပီး အလုပ္နဲ႔မသက္ဆုိင္တဲ့ ရုံးတြင္းအေျခအေနေတြေၾကာင့္လည္း ထုတ္လုပ္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Photos & Source: Lifehack  Credit :duwunShare on Google Plus

About Myanmar Magazine