အခ်ိဳ႕လူေတြရဲ႕ နား အထက္မွာ အေပါက္ငယ္ေလးပါလာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း....!တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူေတြရဲ႕ နား အထက္မွာ အေပါက္ကေလးေတြ ပါလာတာကို သတိထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ ယူေကႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အဂၤလန္၊ စေကာ့၊ ဆြဇ္၊ အုိင္ယာလန္စတဲ့ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လူဦးေရ 1%ဟာ အဲဒီလုိ နား အထက္မွာ အေပါက္ကေလးေတြ ပါတတ္ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

နားမွာအေပါက္ဒီလုိ နား အထက္မွာအေပါက္ကေလးေတြပါလာတာကိုPreauricularSinusလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီလုိအေပါက္ေတြက လူတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ပါးခ်ိဳင့္ကဲ့သုိ႔ေသာ အရာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါေတြကုိ ေဆးပညာအရ ေျပာရင္ မ်ိဳး႐ုိးလိုက္ၿပီး ပါလာတာလုိ႔ 1984 ခုႏွစ္မွာ သိပၸံပညာရွင္ Van Heusinger ျပဳစုခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ နားရြက္နဲ႔နားထင္နဲ႔ အစပ္မွာ အဆုိပါ အေပါက္ငယ္ ပါတတ္ၿပီး၊ တစ္ဖက္မွာ ဒီလုိအေပါက္ပါရင္ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ပါဖုိ႔ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ နားအထက္မွာ အေပါက္ပါျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ အျခားအခ်က္လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပဋိဇီ၀ေဆး သုံးစြဲလြန္းတဲ့ မိခင္ကေန ဒီလုိအေျခအေနရွိ သားသမီးေတြ ေမြးဖြားေစႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီလုိ နားအထက္အေပါက္ပါတဲ့ လူေတြကို အေမရိကားမွာေတာ့ နည္းပါးစြာ ေတြ႕ရၿပီး အာရွနဲ႔ အာဖရိကမွာေတာ့ အနည္းဆုံး 4% မွ 10% အထိ ေတြ႕ရတတ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Credit:Lwin Pyin


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine