ေဖ့စ္ဘြတ္အသုံးျပဳသူမ်ား အသက္ပိုရွည္ၾကေၾကာင္း သုေတသီမ်ားေတြ႔ရွိေဖ့စ္ဘြတ္၊ ေယးတကၠသိုလ္နဲ႔ ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္က သုေတသီေတြျဖစ္တဲ့ William Hobbs နဲ႔ James Fowler တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ေဖ့စ္ဘြတ္အသုံးျပဳသူေပါင္း ၁၂ သန္းကိုေလ့လာခဲ့ရာ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ ပုံမွန္လူမႈ ဘဝမ်ားနဲ႔ တြဲျပီးေဖ့စ္ဘြတ္ကို သုံးေလ့ရွိတဲ့သူေတြက ပိုျပီးအသက္ရွည္တာကို ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ မိသားစုအေရး၊ လူမႈေရးေတြကို လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ မွ်ေဝေလ့ရွိတဲ့သူေတြမွာ အက်ဳိးေက်းဇူးရႏုိင္ျပီး ႏုိင္ငံေရးပုိ႔စ္ေတြတင္တာ၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးတာေတြကေတာ့ ႏွလုံးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူမျပဳဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။William Hobbs က အြန္လိုင္းသုံးတဲ့အခါ မွ်တျပီး ျပင္ပကမာၻနဲ႔လည္း သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ သုံးႏုိင္တဲ့သူေတြသာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၾကပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္လို လူမႈကြန္ယက္ကို အသုံးျပဳတဲ့နာရီေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္တဲ့။

အြန္လိုင္းသုံးတဲ့အခ်ိန္ အရမ္းမ်ားျပီး လက္ေတြ႔ကမာၻနဲ႔ ေဝးလာမယ္။ လူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြနည္းလာတာက အသက္ရွည္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း လုံးဝမဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ ေလ့လာမႈက ၁၉၄၅ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ၾကားေမြးဖြားတဲ့ သက္တူရြယ္တူအုပ္စုကို အဓိကထားျပီး ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ လကေသဆုံးသြားတဲ့သူေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့ျပီး ရလဒ္က ေဖ့စ္ဘြတ္သုံးတဲ့သူေတြက အသက္ပိုရွည္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမ်ားလက္ခံတဲ့သူက အသက္အရွည္ဆုံးျဖစ္တာကို ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

အြန္လိုင္းသုံးျပီး ကုိယ့္ရဲ႕ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ျပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနျခင္းက က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္တဲ့။ လက္ေတြ႔နဲ႔ေရာ အင္တာနက္အသုံးျပဳခ်ိန္ပါ မွ်တေအာင္ ခ်ိန္ညွိႏုိင္တဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္သုံးသူေတြဟာ ေသဆုံးႏုိင္ေခ်နည္းပါတယ္လုိ႔ သုေတသီေတြက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Credit :Trend Myanmar


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne