လူငယ္အမတ္ႏွစ္ဦးရဲ႕ အယူခံကုိ ေဟာင္ေကာင္တရား႐ုံး ပယ္ခ်

play
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ပါဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ေဟာင္ေကာင္ လူငယ္အမတ္ႏွစ္ဦး

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ဦးရဲ႕ အယူခံဝင္မႈကုိ ေဟာင္ေကာင္တရား႐ုံးက ပယ္ခ်လုိက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ ခြဲထြက္ေရးလုိလားသူ လူငယ္အမတ္ႏွစ္ဦးဟာ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ရာ ေဟာင္ေကာင္ဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဖတ္ၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ရာက ၎တုိ႕ႏွစ္ဦးကုိ ဥပေဒျပဳေကာင္စီမွာ ပါဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
play

လူငယ္အမတ္ႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကတဲ့ စစၥတက္ေလာင္နဲ႕ ယူေဝခ်န္း စစၥတက္ေလာင္နဲ႕ ယူေဝခ်န္းတုိ႕ကုိ ေဟာင္ေကာင္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီမွာ ပါဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္တဲ့ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ တ႐ုတ္အစုိးရရဲ႕ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လူငယ္အမတ္ႏွစ္ဦးကုိ ဥပေဒျပဳေကာင္စီမွာ ပါဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ ေဟာင္ေကာင္တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအမတ္ႏွစ္ဦးရဲ႕ အယူခံဝင္မႈကုိ ယေန႕ (ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ ရက္) မွာ ပယ္ခ်လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဟာင္ေကာင္အႀကီးအကဲကလည္း တ႐ုတ္မွခြဲထြက္ေရး တြန္အားေပးတဲ့ လႈပ္႐ွားမႈေတြကုိ လက္ခံမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ကုိ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ 'တစ္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္ ႏွစ္မ်ဳိး' သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုိ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။
Source & Photo: Reuters   Credit :duwun


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine