အသားပိုဖုေပါင္း ၆ ေထာင္ႏွင့္ ဖားျပဳတ္လူသားအမ်ိဳးသမီး(႐ုပ္သံ)

Share on Google Plus

About Myanmar Magazine