ကုန္တုိက္အျပင္ဘက္က အမ်ားသံုးဘီ႐ိုလဲက်လို႔ ၆ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ေသဆံုး (႐ုပ္သံ)


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne