ရင္သားကင္ဆာ ေရာဂါေဝဒနာရွင္၏ အသက္ရွင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ဗီတာမင္ဒီတို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈရွိကယ္လီဖိုးနီးယား

ဗီတာမင္ဒီက ရင္သားကင္ဆာေဝဒနာ ရွင္မ်ား၏ အသက္ရွင္ႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု အေမရိကန္ မွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုေလ့လာမႈကို ကယ္လီ ဖိုးနီးယားမွ သုေတသီမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ရင္သားကင္ဆာေဝဒနာရွင္ေပါင္း ၁၇ဝဝ နီးပါးထံမွ ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံခဲ့သည္။

ေလ့လာမႈအရ ေရာဂါကုသေနစဥ္ ဗီတာမင္ဒီပမာဏ ၾကြယ္ဝစြာရွိသူမ်ားတြင္ အသက္ရွင္ႏိုင္ေျခ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အဖုအက်ိတ္ အရြယ္အစားႀကီးမားေနသူမ်ားသည္ ဗီတာမင္ဒီပမာဏ နည္း ပါးေနသူမ်ားျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့့ရသည္။ ယခုေတြ႕ရွိမႈက ယခင္ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိၿပီး ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိေနေသာ္လည္း ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အေရးပါႏိုင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကဆိုသည္။ ယခုေလ့လာမႈကို JAMA Oncology ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေလ့လာမႈ ရလဒ္မ်ား၌ ဗီတာမင္ဒီပမာဏႏွင့္ ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္မႈ၊ ေသဆုံးႏိုင္မႈမ်ား ဆက္စပ္ေနသည္ဆိုျခင္းကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ေလ့လာမႈကို ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသီတစ္ဦးက ေျပာသည္။

Ref: UPI

#theyangontimes
Credit :Yangon Media GroupShare on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne