အမ်ိဳးသားအိမ္သာထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အေပါ့သြားတဲ့အခါ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ၾကလဲဆိုေတာ့ ??

Share on Google Plus

About Myanmar Magazine