ဆင္ႏွာေမာင္းကဲ႔သုိ႔ သြယ္ေျပာင္းေသာ ေပါင္းတံေဖြးေဖြးကုိ ရွယ္လွန္ၿပီး စားေနတဲ႔ စုံတြဲ


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine