၇ ရက္အတြင္း ေပါင္လံုးေလးေသးသြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ???


၁. လက္ကိုဆုပ္ထားၿပီး ဒူးကေန ေပါင္ရင္းအထိေရာက္ေအာင္ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း ႏွိပ္သြားပါ။

၂. ၿပီးလွ်င္ ေပါင္သားကို ထမင္းနယ္သလုိ ဆုပ္ၿပီးေတာ့ ၿဖည္းၿဖည္းႏွိပ္ပါ။

၃. ဒုတိယအဆင့္ၿပီးလွ်င္ ေပါင္သားကို အဝတ္ညွစ္သလို လက္ႏွစ္ဖက္ၿဖင့္ ညွစ္ပါ။ေပါင္၏ အေရွ႕ေနာက္ ေနရာအားလံုးကို ႏွိပ္ေပးပါ။

၄. တတိယအဆင့္ၿပီးသြားလွ်င္ေတာ့ ေပါင္ကို ဒူးကေန ေပါင္ရင္းအထိေရာက္ေအာင္ ၿဖည္းၿဖည္းေလးၿပန္ႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။

ဒီနည္းေလးဟာ ေပါင္လံုးေလးေသးေအာင္လုပ္တဲ့နည္းေလးပါ။ အထူးသၿဖင့္ ေရခ်ိဳးၿပီးေသာအခ်ိန္မွာ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ပိုၿပီးထိေရာက္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီနည္းေလးနဲ႕အတူတူ ထုိင္ထကိုပါ တဲြၿပီးေတာ့လုပ္ပါ။ ထုိင္ထကိုလုပ္ၿခင္းအားၿဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာေအာက္ပိုင္းကို ၾကံ့ခိုင္ေစၿပီး ပိုမိုလွပေသာ ကိုယ္ခႏၶာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ေစမွာပါ။

Credit:Chelmo Team
Share on Google Plus

About Myanmar Magazine