ႏွစ္ ၃၀၀၀ အတြင္းမွာ ေၿပာင္းလဲေနေသာ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာဆိုတာ


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne