Breaking News

ေဖေဖနဲ႕ေမေမ ခ်စ္ေနတာကို မနာလို အူတိုျဖစ္ၿပီး အတင္းလုိက္ခြဲေနတဲ့ ကေလးေလးမ်ား (ရယ္လည္းရယ္ရတယ္ အရမ္းလည္းခ်စ္ဖို႕ေကာင္းတယ္)