ပင္ပန္းစြာ ဝိတ္မခ်ရဘဲ သြယ္လ်ေနသူေတြရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္

play

ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႕ အစားအေသာက္ ေလွ်ာ့စားမႈေတြ ပင္ပန္းႀကီးစြာ လုပ္စရာမလုိဘဲ ဝိတ္မတက္ သြယ္လ် လွပေနသူေတြကုိ အားက်ပါလိမ့္မယ္။
ပင္ပန္းစြာ ဝိတ္မခ်ရဘဲ သူတုိ႕ သြယ္လ်လွပေနတဲ့ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ (၄) ခုကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြက သြယ္လ်လွပသူေတြကုိ ေမးျမန္းေလ့လာထားတဲ့ သုေတသနရလဒ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မနက္စာ

play

ေလ့လာမႈစစ္တမ္းမွာ ပါဝင္တဲ့ သြယ္လ်ေနသူ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ မနက္စာကုိ ပုံမွန္ စားေလ့႐ွိပါတယ္။ သုေတသီေတြရဲ႕ ေတြ႕႐ွိခ်က္အရ မနက္စာစားျခင္းက ေန႕လည္စာ စားခ်ိန္မွာ ကယ္လုိရီေလာင္ကၽြမ္းမႈ ပုိျဖစ္ေစပါတယ္။

ကုိယ္လက္လႈပ္႐ွား ေလ့က်င့္ခန္း

play

သြယ္လ်လွပေနသူေတြဟာ အပတ္စဥ္ ကုိယ္လက္လႈပ္႐ွား ေလ့က်င့္ခန္း ၅ ႀကိမ္္နဲ႕အထက္ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိပါတယ္။ ကုိယ္လက္လႈပ္႐ွား ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းက ခႏၶာကုိယ္နဲ႕ ဦးေႏွာက္အတြက္ ေကာင္းမြန္သလုိ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႕ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကုိလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ သုေတသန အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္သူ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက အပတ္စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္း ပုံမွန္ ျပဳလုပ္သူေတြပါ။

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ဆန္းစစ္ျခင္း

play

ခႏၶာကုိယ္ သြယ္လ်လွပသူေတြဟာ သူတုိ႕ကုိယ္ သူတုိ႕ ဂ႐ုစုိုက္ေလ့ ႐ွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အပတ္စဥ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တုိင္းတာပါတယ္။ သြယ္လ်သူေတြကုိ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စစ္တမ္းအရ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ တုိင္းတာၾကပါတယ္။

အစားအစာ

play

သြယ္လ်ေနသူ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း အစားအစာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အထူးအေထြ ကန္႕သတ္ထားေလ့ မ႐ွိဘဲ ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အစားေလွ်ာ့စားမႈ မ႐ွိသေလာက္ ႐ွားပါတယ္။
Source & Photo: Daily Mail, The Huffington Post, Mirror  Credit :duwun

Share on Google Plus

About Myanmar Magazine