ေရာဂါပိုးမႊားေတြ မျပန္႕ပြားေစဖုိ႕ ဆရာ၀န္သံုး နားၾကပ္ေတြကို သန္႕ရွင္းေရလုပ္ေပးဖုိ႕လိုဆရာ၀န္နားၾကပ္ေတြဟာ ေရာဂါပိုးမႊား ျပန္႔ပြားရာ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲက အဓိက တစ္ခ်က္ျဖစ္တာေၾကာင္႔ ဆရာ၀န္ေတြဟာ လူနာေတြကို စမ္းသပ္ၿပီးတိုင္း  ဆရာ၀န္နားၾကပ္ကို သန္႔႐ွင္းေရး လုပ္သင္႔ပါတယ္။ ေဒါက္တာ Didier Pittet ဦးေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ အုပ္စုဟာ လူနာနဲ႔ထိေတြ႔စမ္းသပ္ၿပီးသြားတဲ႔ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ လက္ေတြနဲ႔ ဆရာ၀န္နားၾကပ္ေတြေပၚက ေရာဂါပိုးမႊား ပမာဏကို တိုင္းတာေလ႔လာခဲ႔ၾကပါတယ္။

ဒီေလ႔လာမႈမွာ ေဒါက္တာတစ္ေယာက္ဟာ လူနာ ၇၁ေယာက္ကို လက္အိတ္နဲ႔တကြ ပိုးသတ္ထားတဲ႔ ဆရာ၀န္နားၾကပ္နဲ႔ စမ္းသပ္ခဲ႔ပါတယ္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းပိုင္းအသံေတြကို နားေထာင္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္လိုက္တဲ႔အခါ အေရျပားေပၚက ဘက္တီးရီးယားေတြဟာ ဆရာ၀န္နားၾကပ္မွာ ကပ္ပါလာပါတယ္။ ဆရာ၀န္နားၾကပ္ေပၚက ဘက္တီးရီးယားေတြ အျပင္ ဆရာ၀န္ရဲ႕ လက္၊ လက္ေခ်ာင္းထိပ္နဲ႔ လက္ဖ၀ါးေနရာေတြက ဘက္တီးရီးယားေတြရဲ႕ ပမာဏကို သုေတသီေတြဟာ တိုင္းတာ စစ္ေဆးခဲ႔ၾကပါတယ္။ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ေတြကလြဲရင္ ဆရာ၀န္နားၾကပ္ေပၚက ခ်ည္အလႊာပါးဟာ မသန္႔ဆံုးပါပဲ။  ဆရာ၀န္နားၾကပ္ရဲ႕ ႁပြန္ေခ်ာင္းဟာလည္း ဆရာ၀န္ရဲ႕ လက္ဖမိုးထက္ကို ေရာဂါပိုးမႊားပို႐ွိေနတာကို သုေတသီေတြက ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ႔ၾကပါတယ္။

MRSA ပမာဏကို တိုင္းတာ ေလ႔လာၾကည္႔ေတာ႔ ဆရာ၀န္လက္နဲ႔ ဆရာ၀န္နားၾကပ္ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ေရာဂါပိုးမႊားပမာဏ အလားတူမ်ားေတြတာကို သုေတသီေတြက ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ႔ၾကပါတယ္။

Credit :Trend MyanmarShare on Google Plus

About Myanmar Magazine