မိဘကို ဆဲဆိုေအာ္ဟစ္သူမ်ား လက္ရွိဘ၀မွာတင္ ခံစားရႏိုင္တဲ့ ဒဏ္ (၁၀)ပါး

မိဘဆဲဆို

ကိုယ္က မွန္သည္ျဖစ္ေစ ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစမိဘေတြကို ေဒါသတႀကီး ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ျပန္လာေျပာဆိုရင္လက္ရွိ ပစၥဳန္ပၸန္ဘဝမွာ ဒဏ္ဆယ္ပါးထဲက အနည္းဆုံး တစ္ပါးပါးသင့္တတ္တယ္။
ဒဏ္ဆယ္ပါးက ဘာေတြလဲ
၁။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေဝဒနာ ခံစားရျခင္း
၂။ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီးျခင္း
၃။ အနာေရာဂါျဖစ္ျခင္း
၄။ ႐ူးသြပ္ျခင္း
၅။ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္သင့္ျခင္း
၆။ အႀကီးအက်ယ္စြပ္စြဲခံရျခင္း
၇။ မိဘ သားသမီး ဇနီးမယားမ်ား ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း
၈။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးျခင္း
၉။ ေနအိမ္စသည့္ မီးေလာင္ျခင္း
၁၀။ ငရဲက်ေရာက္ျခင္း
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က မွန္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွမိဘေတြကို ေဒါသတႀကီး ေအာ္ဟစ္ႀကီးက်ယ္ ျပန္လွန္မေျပာဆိုသင့္ဘူးေပါ့ ။အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ နားဝင္ေအာင္ေအးေအးေဆးေဆးသာ ေျပာရတယ္။ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ျပန္ေျပာလို႔မွ လက္မခံရင္လည္း သူတို႔ကြယ္ရာကေန ေရွာင္ထြက္သြားလိုက္ပါ ။ မိဘေတြ စိတ္ဆိုးေျပေလာက္မွ ေျဖးေျဖးျခင္း သူတို႔ကို ျပန္ရွင္းျပလိုက္ပါ။
အကယ္၍ မိဘမ်ားကို လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ျပန္ေျပာမိၿပီဆိုရင္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕သြားၿပီး ဝန္ခ်ကန္ေတာ့ေတာင္းပန္ပါ ။ မိဘကို ဖြင့္ေျပာၿပီး ဝန္ခ်ကန္ေတာ့နိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့ေနာ္ ။သားလိမၼာ သမီးလိမၼာမ်ား ျဖစ္နိုင္ၾကပါေစခင္ဗ်ား….
Credit:ဓမၼရတနာ


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne