ေလးႏွစ္သမီးအား အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္သူကို လူပံုအလယ္တြင္ ကြပ္မ်က္ (႐ုပ္သံ)Move,


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne