အလုပ္သစ္ စဝင္တဲ့ေန႔မွာ သတိထား လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့အခ်က္မ်ားဒီလက္ေတြ႔က်တဲ့ အခ်က္ေတြက အလုပ္သစ္တစ္ခု စဝင္တဲ့ရက္မွာ စိတ္လႈပ္ရွား ထိတ္လန္႔ ကတုန္ကယင္ျဖစ္မႈေတြကို ျငိမ္းေအးေစပါလိမ့္မယ္။ သိထားရမယ္အခ်က္ေတြကေတာ့…

ေစာေစာေရာက္ျခင္း

ဒါက သိပ္စဥ္းစားစရာအခ်က္ မဟုတ္ဘူးဆုိေပမယ့္ လူအမ်ားစု မလုပ္မိၾကတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၅ မိနစ္ကေန ၁၀ မိနစ္ ေစာေရာက္တာက အေနသားက်ဖို႔အခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ပါက သန္႔စင္ခန္းသြားမယ့္ခ်ိန္ ရရိွေစပါတယ္။ ေစာေစာေရာက္ႏုိင္ေအာင္ မနက္အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ဖုိ႔၊ သြားမယ့္ေနရာအတြက္ အခ်ိန္ပိုပိုလုိလို ယူထားပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ လမ္းေၾကာင္းကို တစ္ခါေလာက္ အစမ္းသြားထားသင့္ပါတယ္။

စိတ္ပါဝင္စားမႈရိွပါေစ သုိ႔ေသာ္ အလြန္အကြ်ံေတာ့ မျဖစ္ပါေစနဲ႔

နယ္ပယ္သစ္တစ္ခုမွာ အရာထင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ရုံးပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ တျပိဳက္နက္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္သြားဖုိ႔ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ အထက္စီးဆန္တဲ့ အထင္အျမင္ မေရာက္ေစဘဲ သင္ယူလုိစိတ္အားထက္သန္တဲ့ အထင္အျမင္ေရာက္ေစဖုိ႔ ပထမေန႔မွာ ေအာက္က်ဳိ႕စြာေနျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွစ္ခု ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းထားသင့္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က first impression ရေစပါလိမ့္မယ္။

အရင္အလုပ္အေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ဳိး ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

အလုပ္သစ္နဲ႔ အရင္အလုပ္အေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းႏိႈင္းယွဥ္ဖုိ႔ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ အရင္အလုပ္အေၾကာင္း ေျပာဆိုတဲ့အခါ မိမိစြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမိပါလိမ့္မယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာဆိုမယ့္အစား အရင္အလုပ္ဟာ ခုအလုပ္သစ္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္ဆုိတာေလာက္ပဲ ေျပာပါ။

ကုိယ္ဟန္အမူအရာ

အလုပ္သစ္ စဝင္တဲ့အခါ ကုိယ္ဟန္အမူအရာက အဓြန္႔ရွည္တဲ့ စိတ္ဝင္စားခံရမႈ ဖန္တီးရာမွာ အေရးပါတဲ့လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္စကားေျပာဆိုတဲ့အခါ မ်က္ႏွာကို ေသခ်ာၾကည့္ ျပဳံးရႊင္ျပီး ထိေရာက္တဲ့ ကုိယ္ဟန္အမူအရာေတြ သတိထားေဆာင္ရြက္ပါ။ သမ္းတာ၊ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္တာ သို႔မဟုတ္ လက္ကို ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲထည့္ မတ္တပ္ရပ္ေနတာ စတဲ့ အႏုတ္လကၡဏာပါတဲ့ ကုိယ္ဟန္အမူအရာေတြ ေရွာင္တာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

အျပဳသေဘာေနျပီး စိတ္ဝင္စားမႈ ျပသပါ

အလုပ္သစ္ စဝင္တဲ့အခါ ေလ့လာသင္ယူရမယ့္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္စိန္ေခၚမႈေတြရိွျပီး ပထမေန႔မွာ လူသစ္မ်ားစြာနဲ႔ မိတ္ဆက္ခံရႏုိင္တာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားခံရေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္တစ္ခုက ေတြ႔တဲ့လူတုိင္းနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနျပဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတာေတြ ေက်နပ္အားရ စိတ္ဝင္စားဟန္ေန၊ ေမးခြန္ေတြေမး၊ မွတ္စုမွာ ေရးမွတ္ထားရပါမယ္။

လူမႈမီဒီယာနဲ႔ ခပ္ကင္းကင္းေနပါ

ယေန႔ေခတ္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အမ်ားစု အင္တာနက္ေပၚ အဆက္မျပတ္ ေမွ်ာေနတတ္ၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ စဝင္တဲ့ေန႔မွာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ပ်င္းရိမႈစတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေပါင္းစုံေရာေထြးေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီစိတ္ခံစားခ်က္ေတြ လူမႈမီဒီေပၚ ပို႔ခ်င္ေဇာကို ခ်ဳပ္တည္းပါ။

Credit :Trend Myanmar


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine