လုပ္ငန္းခြင္မွာ တုိးတက္ေအာင္ ေနထုိင္နည္း (၉) နည္း

play

ရာထူးႀကီးၿပီး လစာေကာင္းဖို႔က ဝန္ထမ္းတုိင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပါပဲ။ ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္မွာ ရာထူးအဆင့္ေတြတိုးတက္ဖုိ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြအတုိင္း ေနထုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။
play

၁။ ႐ံုးတြင္း ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြအတုိင္း လိုက္နာေနထုိင္ပါ။
၂။ ရာထူးႀကီးငယ္မေရြး တ႐ိုတေသဆက္ဆံပါ။
၃။ အားလံုးနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနပါ။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ မေျပာပါနဲ႔။
၄။ တာဝန္ေတြကို အခ်ိန္မီ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ပါ။
play

၅။ အစည္းအေဝးေတြမွာ ေမးခြန္းေတြ ေမးပါ။
၆။ ခ်ီးက်ဴးသင့္သူကို ခ်ီးက်ဴးပါ။
play

၇။ ကိုယ့္အလုပ္မဟုတ္ေပမယ့္ လုပ္ေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းလာရင္ လုပ္ေပးပါ။
၈။ အလုပ္ေတြ မႏုိင္ေတာ့ဘူးလို႔ ေစာဒက မတက္ပါနဲ႔။
play

၉။ ကိုယ္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို မွတ္တမ္းနဲ႔ထားပါ။ လိုအပ္လာရင္ ဒါေတြကို ထုတ္ေျပာလို႔ရပါတယ္။
Source : careeradvice Credit :duwun
Share on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne