မိမိကုိယ္မိမိယုံၾကည္မႈရိွတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ေတြ႔ေနက် လကၡဏာ (၄) ခုအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္နဲ႔ ဘဝေနထုိင္မႈပုံစံနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ယုံၾကည္မႈရိွတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ သူတို႔ အလုပ္ခ်င္ဆုံး၊ တန္ဖိုးထားဆုံးအရာကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔စိတ္ကူးထားတဲ့ အိပ္မက္ကို ဖန္တီးပုံေဖာ္ဖုိ႔ စြမ္းရည္ရွိေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိယ္သူတုို႔ ယုံၾကည္ထားၾကျပီး ေအာင္ျမင္မႈမရမခ်င္း အခက္အခဲ ဒုကၡေတြ ရင္ဆုိင္ျပီး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈရိွတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘုံပုိင္ဆုိင္ထားၾကတဲ့ လကၡဏာ (၄) ခုကေတာ့…

၁။ မိမိတန္ဖိုးကို သိရိွျခင္း

မိမိကုိယ္မိမိယုံၾကည္ဖုိ႔နဲ႔ မိမိကိုယ္မိမိ အေကာင္းျမင္ဖို႔အတြက္ မိမိဘဝအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဖုံးကြယ္မထားရပါဘူး။ မိမိကိုယ္မိမိ စူးစမ္းဖုိ႔၊ လူသစ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ အသင့္ရိွပါေစ။ သူတုိ႔ေတြဟာ ကိုယ့္ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္နဲ႔ ခြန္အားေတြကို အေလးထားၾကပါတယ္။ မိမိေပ်ာ့ကြက္ေတြကို လက္ခံထားျခင္းက မိမိကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစပါလိမ့္မယ္။

၂။ သိခ်င္၊ စူးစမ္းခ်င္စိတ္ျပင္းျပျခင္း

မိမိကုိယ္ကုိယ္ယုံၾကည္မႈရိွတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခုိင္မာ၊ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမတ္ျပီး စူးစမ္းလိုစိတ္ျပင္းျပသူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္မယ့္နည္းလမ္းသစ္ေတြ အျမဲတမ္း ရွာေဖြတတ္ၾကပါတယ္။

၃။ ဗဟုသုတေတြ ထပ္ဆင့္ေဝမွ်ျခင္း

အျခားသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေျပာဆိုတဲ့အခါ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အျမဲတမ္း ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ မိမိကုိယ္ပုိင္ အေတြ႔အၾကဳံေတြနဲ႔ အဖိုးတန္ အေတြးအျမင္ေတြ မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ မိမိအတြက္ စြမ္းရည္ရရိွေစရုံမက အျခားသူေတြ ၾကီးပြားေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေပးပါတယ္။

၄။ တာဝန္သိျခင္း

သူတုိ႔ေတြဟာ အသင္းအဖြဲ႕နဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ သိပ္အေရးၾကီးပုံကို သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ခက္ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ဘယ္ဆုံးျဖတ္ရမယ္၊ ဘယ္လုိ ဦးေဆာင္လမ္းျပ ျပဳလုပ္ရမယ္ဆုိတာလည္း နားလည္ထားၾကပါတယ္။


Credit :Trend Myanmar


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine