Breaking News

သမ္းေဝျခင္းနဲ႔ ပက္သက္ျပီး သင္မသိေသးတဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္

play

၁ - သမ္းေဝျခင္းဟာ ကူးစက္ပါတယ္။ တိရိစာၦန္ အခ်င္းခ်င္းမွာေတာင္ တစ္ေကာင္သမ္းရင္ လိုက္သန္းတတ္ပါတယ္။
play

၂ - အရင္းနီးဆံုးလူေတြဟာ ပိုျပီးကူးလြယ္ပါတယ္။
play

၃ - ခဏခဏသမ္းေဝတာဟာ ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ လကၡဏာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
play

၄ - အျပင္ကို မေရာက္ေသးတဲ့ သေႏၶသားေလာင္းေလးေတြဟာလည္း သမ္းေဝတတ္ပါတယ္။
play

၅ - ပံုမွန္သမ္းေဝခ်ိန္ဟာ ၆ စကၠန္႔ၾကာပါတယ္။
play
Sources: Huff Post
Photos : Daily News Dig, The Reason Behind It, Science Daily