ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းက အဲ့ဒီ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ေထာက္ခံသူနဲ႔ ဆန္႔က်င္သူဆုိျပီး လူ ႏွစ္မ်ဳိးပဲရိွပါတယ္။ ဒါအံ့ၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းက လူတစ္ေယာက္ကို ဒီလမ္းပဲ ေရြးရမယ္လုိ႔ ေျပာပိုင္ခြင့္မရိွသလို တစ္ေယာက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လူတုိင္း အမွန္လုိ႔ မယူဆၾကလုိ႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။  ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ ကေလးယူမလား၊ ဖ်က္ခ်မလားဆိုတာ ကုိယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ကုထုံးဆရာဝန္ Tatiana Ohneva-Salvoni က အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္မွာ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျပီးေနာက္ပုိင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ပြားပုံကုိ ရွင္းျပထားပါတယ္။

၁။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ဖုိ႕ စံုတြဲႏွစ္ဦးစလံုးက သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားတာ  ဆိုေပမယ့္ ဒါဟာ ဖ်က္ခ်ျပီးေနာက္ပုိင္း ဒါကို လံုး၀ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္လိုက္ႏုိင္မယ္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရြင္ ေနထုိင္သြားႏိုင္မယ္လို႕ မဆုိလိုပါဘူး။ မိသားစုတစ္ခု ထူေထာင္ဖုိ႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကတင္ အဲဒီစုံတြဲမွာ မေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့ ျပသနာတခ်ဳိ႕ ရိွေနတယ္ဆုိတာကို ျပလိုက္တာပါပဲ။

၂။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားျပီ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ခ်လုိက္ျပီဆိုရင္ေတာင္ စိတ္ထိခုိက္ခံစားရမႈေတြ ေပ်ာက္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ထားတဲ့အရာကို ျပန္ျပင္လုိ႔မရပါဘူး။

၃။ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျပီး ေနာက္ေမြးတဲ့ကေလးဟာ စိတ္ဓာတ္က်လြယ္ျပီး ဘဝကို အလုိက္သင့္ မေနတတ္ၾကပါဘူး။ သူတုိ႔ ေရွ႕ကလူ အသက္ရွင္ခြင့္မရခဲ့ေတာ့့ ဘဝကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ျဖတ္သန္းရမယ္ဆုိတာမ်ဳိး သူတုိ႔မခံစားၾကရပါဘူးတဲ့။

၄။ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းက ဒါကို အျပစ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ စိတ္မသုိးမသန္႔ ခံစားရပါတယ္။ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြ မိမိလုပ္ရပ္ကို ရႈံ႕ခ်သလိုခံစားၾကရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလုပ္ရပ္ကို အျပစ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားသူေတြအေပၚ မလုံမလဲ စတင္ခံစားလာၾကရပါတယ္။

ကေလးတစ္ေယာက္ကို လူျဖစ္ခြင့္ေပးေရး၊ မေပးေရး သင္တစ္ဦးတည္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေပမယ့္ အဲဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ သင့္ဘဝမွာ အစြန္းအထင္းတစ္ခု အျမဲတမ္း က်န္ရစ္မယ္ဆုိတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

Credit :Trend Myanmar


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine