ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံရရွိလိုတဲ့ အကူအညီအမ်ိဳးအစားေတြကို တင္ျပမယ္

play

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲမွာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက မည္သည့္အကူအညီ အမ်ိဳးအစား လက္ခံရရွိလိုေၾကာင္း တင္ျပမွာျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားပါတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (DACU) နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားအဖြဲ႕ (CPG) တုိ႔ရဲ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို မေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမွာ က်င္းပခဲ့ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဆုိပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
play

ယေန႔အခ်ိန္မွာ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေတြကို ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့တဲ့ သံသယနဲ႔ ႐ႈျမင္ေနၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ အလားတူ အေျခအေနမ်ိဳး ေရွာင္ရွားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားပါတယ္။
အကူအညီေတြအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းသတ္မွတ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြကို ပထမအဆင့္ သတ္မွတ္ဖို႔လိုအပ္ျပီး လာမယ့္လေတြမွာ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြအတြင္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ကာ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးစီမံကိန္းေတြနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားပါတယ္။
Photos & Source: 7Day Daily  Credit :duwun


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne