တစ္ေန႔ကို ၁၀ မိနစ္ခန္႔ သီခ်င္းဆိုပါ


တစ္ေန႔ကို ၁၀ မိနစ္ခန္႔ သီခ်င္းဆိုပါ
ေန႔တိုင္း ၁၀ မိနစ္ခန္႔ အနည္ဆံုး သီခ်င္ဆို လိုက္ျခင္းဟာ က်န္းမာေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ ဆိုနုိုင္ပါတယ္။ အဲလို သီခ်င္းဆိုလိုက္သည့္ အတြက္ ပူပင္ေသာက ေၾကာင့္ၾကစိတ္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပး နိုင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ စိတ္ကိုေပါ့ပါး လြတ္လပ္ေစျပီး တက္တက္ ၾကြၾကြ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီခ်င္းဆိုလိုက္သည့္ အတြက္ အာရံုေၾကာမ်ားကို အေထာက္ အကူျပဳေစျပီး အေတြးျမင္သစ္ေတြကို ရရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးနွင့္ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရး နွစ္ခုစလံုးကို အေထာက္အကူ ျပဳေစတာေၾကာင့္ တစ္ေန႔ကို ၁၀ မိနစ္ခန္႔ သီခ်င္းဆိုဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ပစ္တိုင္းေထာင္)
 Credit : Pyit Tine Htaung

Share on Google Plus

About Myanmar Magazine