ဆယ္လီေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာအစစ္ကို ရွာႏုိင္ရဲ႕လား

play

အလွအပနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပၸံပညာမွာ အဓိကစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မ်က္ႏွာက ေခါက္ခ်ဳိးညီေလ ႐ုပ္က ပိုမိုၾကည့္ေကာင္းေလပါတဲ့။
အဲဒီသီအုိရီဟာ ဂရိေခတ္ေလာက္ကတည္းရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ထ႐ိုင္ၿမိဳ႕က ဟယ္လင္ဟာ အလွဆံုးအမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ခဲ့ပံုရပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီၾကာတာေတာင္ ယင္းသီအိုရီက မွန္ကန္ေနဆဲပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ထိ မွန္သလဲဆုိတာ ကိုယ့္ဘာသာ စစ္ေဆးၾကည့္လုိက္ပါ။
အခု ဆယ္လီ ၉ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ တစ္ပံုဟာ သူတုိ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာအစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ပံုကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းထဲကိုပဲ ျပန္ဆက္ထားတာပါ။
အေျဖမွန္ကိုေတာ့ စာမ်က္ႏွာေအာက္ဆံုးမွာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
၁။ ရီဟားနား
play

၂။ အန္ဂ်ယ္လီနာဂ်ဳိလီ
play

၃။ ကာရာဒယ္လဗင္း
play

၄။ မီရွယ္ကီဂန္
play

၅။ ႐ိုစီဟန္တင္တန္ဝႈိက္တေလ
play

၆။ ကယ္လီဘရြတ္ခ္
play

၇။ ဂ်ီဂ်ီဟက္ဒီး
play

၈။ ကန္ဒဲလ္ဂ်န္နာ
play

၉။ အဒဲလ္
play

မ်က္ႏွာအစစ္ေတြက ပံု ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆ နဲ႔ ၈ မွာ ဘယ္ပံုေတြျဖစ္ၿပီး ၇ နဲ႔ ၉ မွာေတာ့ ညာဘက္ပံုေတြက မ်က္ႏွာအစစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
Source & Photos : the Sun
Share on Google Plus

About Myanmar Magazine