ဆီးခုံေမႊးေတြ ရွင္းပစ္တာဟာ လိင္ဆက္ဆံမႈကတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ေရာဂါအႏၱရာယ္ ပိုမိုျမင့္တက္ေစဆီးခုံေမႊးရိတ္သူေတြ ေရာဂါကူးစက္မႈ အႏၱရာယ္ ပိုမ်ားၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။ လူငယ္ေတြမွာ ယင္းအေမႊး ရွင္းလင္းမႈလုပ္တာလည္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြက ဆုိပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပုိင္းရိွ အေမႊးကို ဖေယာင္းနဲ႔ႏႈတ္ ဒါမွမဟုတ္ တိသူေတြ လိင္ကိစၥ ပိုမိုႏုိးၾကားကာ လိင္ဆက္ဆံမႈကတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ေရာဂါ (STIs) အႏၱရာယ္ ပိုမိုျမင့္မားေစပါတယ္။ ဒီလုိ အေမႊးအမွ်င္ေတြ သန္႔စင္တာက အေရျပား ထိရွရာနဲ႔ ေပါက္ျပဲမႈအေသးမႊားေလးေတြ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေရာဂါကူးစက္မႈ ပိုျဖစ္လြယ္ေစပါတယ္။

အဆိုပါေလ့လာမႈအေနျဖင့္ အေမရိက,က အသက္ ၁၈ နဲ႔ ၆၅ ၾကားရိွ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ ၇,၅၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္ေဆးေလ့လာခဲ့တာပါ။ ၁၃% ဝန္းက်င္ဟာ အနည္းဆုံး STI တစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ဝန္ခံၾကပါတယ္။ ၄ ေယာက္မွာ ၃ ေယာက္က အေမႊးေတြ ရွင္းလင္းၾကပါတယ္။

ကုိယ္နဲ႔အေမႊးကို သန္႔စင္လြန္းသူေတြဟာ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ၊ အသားမာနဲ႔ gonorrhea ကာလသားေရာဂါစတဲ့ ေရာဂါကူးစက္မႈအႏၱရာယ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ အေမႊးအမ်ွင္ေတြရွင္းပစ္ျခင္းက အေရျပားအေပၚယံလႊာေပါက္ျပဲမႈေလးေတြ ျဖစ္ေစျပီး STI ေရာဂါအႏၱရာယ္ ပုိမိုျမင့္တက္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ယင္းသုေတသနဦးစီးသူ ေဒါက္တာ Benjamin Breyer က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အေမႊးအမွ်င္ သန္႔စင္သူေတြဟာ အျခားသူေတြထက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ လိင္ကိစၥေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြ အေမႊးရိတ္ဖုိ႔ အသုံးမ်ားဆုံးကလည္း ရုိးရုိးဘလိတ္ဓားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit :Trend Myanmar

Share on Google Plus

About Myanmar Magazine