ခ်စ္တဲ့လူကို လက္ေဆာင္ဝယ္ေပးျခင္းက ေသြးတိုးက်ေစနိုင္

play

တစ္စံုတစ္ဦးကိုလွဴဒါန္းတာ ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္တ့ဲသူကို လက္ေဆာင္ဝယ္ေပးတာဟာ ေသြးတိုးရွိသူေတြအတြက္ ေသြးေပါင္က်ေစတယ္လို႔ သုေတသနတစ္ခုက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ သုေတသနကို British Columbia တကၠသိုလ္က သုေတသနသမားေတြက ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ကို Health Psychology မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
သုေတသနမွာ လူေပါင္း ၁၂၈ ေယာက္ကို တစ္ပတ္ကို ေဒၚလာ ၄၀ နဲ႔ သံုးပတ္စာေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံေတြကို မိမိအတြက္အျပင္ အျခားလူေတြအတြက္ပါ သံုးဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ သုေတသနမစမီမွာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေတြကို တိုင္းတာထားျပီး သုေတသနျပီးဆံုးတဲ့အခါမွာလည္း ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေတြကို ျပန္လည္တိုင္းတာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေသြးတိုးရွိျပီး ပိုက္ဆံေတြကို သူမ်ားအတြက္ သံုးစြဲတဲ့လူေတြဟာ ေသြးတိုးက်ခဲ့တာကုိ သုေတသနမွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။
Sources: DailyMail
Share on Google Plus

About Myanmar Magazine