လူၾကီးကစားစရာအရုပ္၀ယ္ျပီး အရူးအမူးျဖစ္ေနၾကတဲ႔ လူၾကီးေတြShare on Google Plus

About Myanmar Magazine