ဖခင္နဲ႔အတူေနခ်ိန္မ်ားတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ဥာဏ္ပိုေကာင္း

play

နယူးကာဆယ္ တကၠသိုလ္က သုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ငယ္စဥ္ဘဝမွာ ဖခင္နဲ႔ပိုၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ ေနခြင့္ရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြက ဥာဏ္ရည္ပိုျမင့္မားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာခ်က္ထဲမွာ ဖခင္ေတြက သမီးငယ္ေတြထက္စာရင္ သားငယ္ေတြနဲ႔ ပိုၿပီးအခ်ိန္ကုန္ဆံုးေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။
play

ကေလးငယ္အတြက္ ဖခင္နဲ႔ မိခင္ႏွစ္ဦးသား အတူတူရွိေပးတာနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ပဲ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ကိစၥအဝဝေတြမွာ ဖခင္ေတြက ပုိၿပီးပါဝင္ေပးဖို႔ လိုေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္က ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၁၁၀၀၀ ကို ေလ့လာခဲ့တာပါ။
ဖခင္နဲ႔ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား ကုန္ဆံုးခြင့္ရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္ ပိုျမင့္တဲ့အျပင္ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာလည္း ပိုေကာင္းတက္ၾကပါတယ္။ သုေတသီအဖြဲ႔က မိဘနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ ဘယ္လိုအခ်ိန္ကုန္ဆံုးေလ့ရွိလဲဆိုတာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တာပါ။
ွSource : Telegraph
PHotos : Patheos
Share on Google Plus

About Myanmar Magazine