Breaking News

အသက္အရြယ္အလိုက္ တစ္ေန႔ ဘယ္ေလာက္အိပ္သင့္လဲ

play

လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေန႔မွာ အိပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီရွိသင့္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္အရြယ္အိုမင္းတဲ့ လူေတြဟာ ငယ္ငယ္တုန္းကေလာက္ မအိပ္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ကေလးငယ္ေလးေတြဟာလည္း  သာမန္လူၾကီးေတြထက္ ပိုအိပ္ေန႔ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အသက္အရြယ္အလိုက္ အိပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
၀ မွ ၃ လအရြယ္ထိ       -  ၁၄ နာရီမွ ၁၇ နာရီ (သို႔မဟုတ္) ၁၂ နာရီမွ ၁၈ နာရီ
၄ လ မွ ၁၁ လအရြယ္    -  ၁၂ နာရီမွ ၁၅ နာရီ
၁ နွစ္မွ ၂ နွစ္အရြယ္     -  ၁၁ နာရီမွ ၁၄ နာရီ
၃ နွစ္မွ ၅ နွစ္အရြယ္      - ၁၀ နာရီမွ ၁၃ နာရီ
၆ နွစ္မွ ၁၃ နွစ္အရြယ္   -  ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီ
၁၄ နွစ္မွ ၁၇ နွစ္အရြယ္ -  ၈ နာရီမွ ၁၀ နာရီ
၁၈ နွစ္မွ ၂၅ နွစ္အရြယ္ -  ၇ နာရီမွ ၉ နာရီ
၂၆ နွစ္မွ ၆၄ နွစ္အရြယ္ -  ၇ နာရီမွ ၉ နာရီ
၆၉ နွစ္မွ အထက္         -  ၇ နာရီမွ ၈ နာရီ
Source: 7Day Daily