ေခြးေပါက္ေလးကို ေမြးစား ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ေမ်ာက္မႀကီး

play

အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ လမ္းမေပၚမွာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ရဲ႕ထူးဆန္းလြန္တဲ့ အျပဳအမူကို လူေတြ ေတြ႔လိုက္ရတာေၾကာင့္ အလြန္နာမည္ႀကီးလာပါတယ္။ ေခြးေပါက္ငယ္ေလး တစ္ေကာင္ကို ေကၽြးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အျခားေခြးေတြရန္က ကာကြယ္ေပးေနတဲ့ ေမ်ာက္မႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။
play

လူေတြက သနားၿပီး အစာေကၽြးတဲ့အခါ ေခြးေပါက္ေလးက အရင္ေကၽြးၿပီးမွ သူကစားပါတယ္။  ေခြးႀကီးေတြ အႏုိင္က်င့္ခံရမွာ ဆိုးလို႔ သူနဲ႔အတူ ဘယ္သြားသြားေခၚသြားတာပါ။ မ်ိဳးႏြယ္တူ မဟုတ္ေပမယ့္ ေခြးေပါက္ကေလးအေပၚ ဂရုစိုက္ၿပီး သားသမီးတစ္ဦးလို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ေမ်ာက္မႀကီးရဲ႕ အျပဳအမူက လူေတြအတြက္ အထူးအဆန္း ျဖစ္လွ်က္ရွိပါတယ္။
play

ေခြးေပါက္ေလးနားကို အနီးအနားက ေခြးေတြ ေရာက္လာတဲ့အခါ အဆုိပါေမ်ာက္မႀကီးက တုိက္ခိုက္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။
Source & Photos : Logic India Credit :duwun


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine