Breaking News

ရုပ္ေခ်ာေခ်ာ ေကာင္မေလးက လိုက္နမ္းတဲ့အခါ လူေတြရဲ႕ တုန္႕ျပန္မႈနဲ႕ ရုပ္ဆိုးဆိုးေကာင္မေလး လုိက္နမ္းတဲ့အခါ လူေတြရဲ႕ တုန္႕ျပန္မႈ