အိႏၵိယက ေျမြ ဖမ္းအသက္ေမြးသူ လူမ်ဳိးစု


ေျမြ ဆိပ္ေျဖေဆးထုတ္ရာဌာနရွိ ေျမြ ေဟာက္တစ္ေကာင္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးထုတ္ရာဌာနရွိ ေျမြ ေဟာက္တစ္ေကာင္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။
ခ်န္ေဂါပတ္တူ – ကာလီႏွင့္ ဗီဒန္တို႔ဟာ ကမၻာ့အဆိပ္အျပင္းဆံုး ေျမြအခ်ဳိ႕ကိုဖမ္းဖို႔ အိႏၵိယ
ေတာင္ပိုင္းက ကြင္းျပင္ေတြဆီထြက္ တိုင္း သူတို႔နဲ႔အတူ တံစဥ္ကေလးတစ္လက္၊ သံတူရြင္းတစ္ေခ်ာင္း၊
ပတၱဴအိတ္မ်ား စုစည္း ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ အထုပ္တစ္ထုပ္တို႔ကိုပဲ ယူေဆာင္သြားၾကပါတယ္။
အိုင္႐ူလ လူမ်ဳိးစုအတြင္း မ်ဳိးဆက္တစ္ခု မွ တစ္ခု လက္ဆင့္ကမ္း သင္ယူတတ္ေျမာက္ လာတဲ့
ဒီလို ကြၽမ္းက်င္တဲ့နည္းပညာဟာ ကမၻာမွာ ေျမြကိုက္သူဦးေရ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအဖို႔
ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး ထုတ္လုပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။
အိႏၵိယ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ခ်င္ႏိုင္းမွာ အိုင္႐ူလ ေျမြဖမ္းသူမ်ား သမဝါယမအသင္း စတင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့
၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက စၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမြကိုက္မႈကုသေရး လုပ္ငန္းဟာ တိုးတက္
ေျပာင္းလဲလာရာက တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေဆး႐ံုမ်ားကို ေျမြဆိပ္ေျဖ ေဆး အလံုအေလာက္
ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလို ေျမြကိုက္မႈကုသေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းဟာ အိႏၵိယ ေတာင္ပိုင္းေဒသရဲ႕
အခ်ဳိ႕တဲ့ဆံုး လူမ်ဳိးစု တစ္စုျဖစ္တဲ့ အိုင္႐ူလတို႔ရဲ႕ အလြန္လိုအပ္တဲ့ ဝင္ေငြကိုလည္း ျဖည့္ဆည္း
လာႏိုင္ပါတယ္။ ေျမြမ်ားဖမ္းၿပီး ေျမြေရခြံေရာင္းခ် အသက္ေမြး ၾကတဲ့ အိုင္႐ူလ မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္ေတြဟာ
ဒီနည္းနဲ႔ ေျမြေတြ သတ္ျဖတ္ အသက္ေမြးျခင္းကို အိႏၵိယအစိုးရက တားျမစ္လိုက္တဲ့ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၾကရတယ္။
ကာလီဟာ ႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႕တဲ့ ေျမြရွာေဖြ ဖမ္းဆီးတဲ့ပညာကို သူ႔ဖခင္ဆီက သင္ယူခဲ့ တာပါ။
သူ႔ဖခင္ကလည္း သူ႔မ်ဳိးစုအတြင္းမွာ လူသိမ်ားတဲ့ အေက်ာ္အေမာ္ ေျမြဖမ္းသမား တစ္ဦးျဖစ္တယ္။
ဖမ္းမိေသာ ေျမြတစ္ေကာင္မွ နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေျမြဆိပ္ထုတ္ယူေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီဖမ္းမိေသာ ေျမြတစ္ေကာင္မွ နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေျမြဆိပ္ထုတ္ယူေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ
ယေန႔ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ ကာလီဟာ သူ႔ဖခင္ဆီက ဆက္ခံရရွိထားတဲ့ ဒီပညာကိုပဲ
အသံုးခ်ၿပီး အစိုးရခြင့္ျပဳလိုင္စင္ တစ္လ အတြင္းမွာ ေျမြေတြဖမ္း အဆိပ္ထုတ္ၿပီး ေျမြေတြကို
ေတာထဲျပန္လႊတ္ရပါတယ္။
ဒီလမွာ သူ႔တာဝန္က အိႏၵိယ အဆိပ္ အျပင္းဆံုး ေျမြေလးမ်ဳိးထဲက ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ လႊသဏၭာန္
အေၾကးခြံပါတဲ့ ေျမြေပြး (sawscaled viper) နဲ႔ ရပ္ဆဲလ္ (Russell’s viper) ႏွစ္မ်ဳိးရဲ႕
အဆိပ္ေတြကို သမဝါယမအသင္းရဲ႕ လိုင္စင္စည္းကမ္းအတိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္ ပမာဏရရွိေအာင္
ထုတ္ယူေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေဝးေျပးကားလမ္းမႀကီးနဲ႔ တစ္မိုင္ေတာင္မေဝးတဲ့ စပါးခင္းေတြထဲမွာ မိနစ္ ၂ဝ အတြင္းမွာပဲ
ျခံစည္း႐ိုးတိုင္ရဲ႕ သစ္ေခါက္ ေအာက္မွာ ခိုေအာင္းေနတဲ့ ေျမြကေလး တစ္ေကာင္ကို
ေတြ႕လိုက္တယ္။ အညိဳေရာင္ ေျမြကေလးကို သစ္သားေရာင္ေနာက္ခံနဲ႔ အလြယ္တကူ ျမင္ရဖို႔
မလြယ္လွပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ သူနဲ႔အတူပါလာတဲ့ ဗီဒန္က မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ အကာအကြယ္မပါတဲ့ လက္နဲ႔ပဲ ေျမြကို
ဆတ္ခနဲဖမ္းၿပီး ပတၱဴအိတ္ ထဲထည့္လိုက္ေတာ့တယ္။
ပတၱဴအိတ္ကို အားနဲ႔ စည္းခ်ည္လိုက္တယ္။ ပတၱဴအိတ္ကို ပလတ္စတစ္ ေစ်းျခင္းေတာင္းထဲ
ထည့္လိုက္တယ္။
”ဒီေျမြေလးဟာ လႊအေၾကးခြံ ေျမြေပြးအထီးဗ်။ အဆိပ္အျပင္းဆံုး ေျမြတစ္မ်ဳိးပဲ။ေဆာင္းရာသီမွာ
ဒီေကာင္ေတြ သစ္ေခါက္ ေတြထဲမွာ ပုန္းခုိေနတတ္ၾကတယ္။ ဒါကကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျမြရွာနည္းလည္း
ဟုတ္တယ္”လို႔ ကာလီက ဟန္ပါပါႏွင့္ ေျပာျပပါတယ္။
ကာလီသည္ ေျမြေပြးတစ္ေကာင္ဖမ္ၿပီး အဆိပ္ထုတ္ေပးခ ပံုေသႏႈန္း ႐ူပီး ၃ဝဝ (ေလးေဒၚလာခြဲ)
ရရွိၿပီး ေျမြေဟာက္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ႐ူပီး ၂,၅ဝဝ ရရွိပါတယ္။
တစ္ခါတစ္ရံ ခဏတာအတြင္းမွာပင္ ေျမြ တစ္ေကာင္ရရွိတတ္ၿပီး ကံမေကာင္းလွ်င္ တစ္ေန႔လံုး
တစ္ေကာင္မွမရ။ သို႔ေသာ္ ေျမြဖမ္းရသည့္ ဝင္ေငြျဖင့္ ခုသာခံသာရွိပါတယ္။ သူ႔သားသမီးမ်ားမွာ
သူလိုမဟုတ္။ ေက်ာင္း မွန္မွန္တက္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
ေျမြဖမ္းသူ ကာလီက ဖမ္းမိထားေသာ ေျမြတစ္ေကာင္မွ အဆိပ္ထုတ္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီေျမြဖမ္းသူ ကာလီက ဖမ္းမိထားေသာ ေျမြတစ္ေကာင္မွ အဆိပ္ထုတ္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီ
အေမရိကန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ Rom Whitaker စတင္ ထူေထာင
္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တဲ့ သမဝါယမ အသင္းကို အခုအခါ အိႏၵိယ အာဏာပိုင္ ေတြက ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိရာ ေျမြမ်ားကို တစ္လအထိသာဖမ္းဆီးထားၿပီး ယင္း ကာလအတြင္း ေလးႀကိမ္ အဆိပ္ထုတ္ယူမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
အဆိပ္အျပင္းဆံုး ေျမြမ်ဳိးစိတ္ေလးမ်ဳိးမွ အဆိပ္မ်ားကို အသက္မေသႏိုင္ေလာက္ သည့္ပမာဏစီ
ထုတ္ၿပီးေနာက္ ျမင္းမ်ားကို ထိုးသြင္းေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ယင္းျမင္းမ်ားမွ ထြက္လာသည့္ antigens ျဖင့္
အဆိပ္ေျဖေဆးေဖာ္စပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအဆိပ္ေျဖေဆးသာလွ်င္ အဆိပ္ျပင္း ေျမြကိုက္ခံရသူ အားလံုးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ
စိတ္ခ်ရတဲ့ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိုင္႐ူလကေတာ့ ဗိေႏၶာ ေဆးေတြလည္း
သံုးစြဲေနဆဲပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီတိုင္းရင္း ဗိေႏၶာအဆိပ္ေျဖ ေဆးနည္းေတြဟာ ေျမြကိုက္ခံရသူေတြကို
ေဆး႐ံုအခ်ိန္မီ ေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးၾက ေၾကာင္း ေျပာသံေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။
ေျမြမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၂၄၄ မ်ဳိးရွိတဲ့ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွာ ေလးမ်ဳိး (ေျမြေဟာက္၊ ဳမေငအယ ရပ္ဆဲလ္ေျမြေပြးနဲ႔
လႊသဏၭာန္ အေၾကးခြံပါတဲ့ ေျမြေပြး)ဟာ အဆိပ္အျပင္းဆံုးပါပဲ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိေနၾကတဲ့
ေျမြေတြျဖစ္ပါတယ္။
အိႏၵိယဟာ ႏွစ္စဥ္ ေျမြကိုက္ေသဆံုးသူ ေသာင္းခ်ီရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္စီးပြားေရး
အဓိကက်ေနေသာ အိႏၵိယမွာ လယ္သမားေတြစိုက္ခင္းထဲ ဆင္းတိုင္း ေျမြဆိုးေတြနဲ႔ၾကံဳေလ့ရွိၾကတယ္။
အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ႏွစ္စဥ္ ေျမြကိုက္ ခံရသူစာရင္းမွာ အနည္းငယ္ ေတြ႕ရမွာပါ။
ေျမြကိုက္ခံရသူေတြဟာ ေဆး႐ံုကိုမေရာက္ ၾကတာေၾကာင့္ အစိုးရစာရင္းထဲမွာ နည္းေနတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ ႏွစ္စဥ္ ေျမြကိုက္ခံရ၍ ေသဆံုးသူ ၄၆,ဝဝဝ ဝန္းက်င္
ရွိေနပါတယ္။
– ေအအက္ဖ္ပီ
Credit:Myanmar Time

Share on Google Plus

About Myanmar Magazine

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.