အဘြားျဖစ္သူေတြ တစ္ပတ္တစ္ခါ ကေလးထိန္းျခင္းမွ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္အတြက္ အက်ဳိးျမတ္ရရိွအဘြားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ့အခါ ကုိယ့္ေျမးေတြနဲ႔အခ်ိန္ကုန္ဆုံးတာဟာ သိပ္ထူးဆန္းတဲ့အရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ရလာျပီျဖစ္တဲ့ အဘြားျဖစ္သူေတြကလည္း ကုိယ့္ေျမးေတြကို ထိန္းရတာ သူတုိ႕ေက်နပ္သေဘာက်ၾကပါတယ္။ မိမိေျမးေတြ ထိန္းတာဟာ သူတုိ႕ကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရုံမက အသက္ ၅၀ ေနာက္ပုိင္း ေရာက္လာျပီျဖစ္တဲ့ အဘြားျဖစ္သူေတြကို ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္အာင္လည္း ထိန္းသိမ္းေပႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။

အနည္းဆုံး တစ္ပတ္မွာ (၁) ရက္ ကေလးကူထိန္းေပးတဲ့ ဘြားဘြားေတြဟာ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္စမ္းသပ္မႈေတြမွာ ပိုသာေနၾကတဲ့အျပင္ ေျမးေတြထိန္းရင္း အခ်ိန္ကုန္ဆုံးေစျခင္းက ဦးေႏွာက္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈနဲ႔ အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့နည္းေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီေတြ သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယင္းေလ့လာမႈကို ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံက Women's Healthy Aging Project က ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး စမ္းသပ္မႈမွာ ေသြးဆုံးျပီးသား အမ်ဳိးသမီး ၁၈၆ ေယာက္အား ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္ စမ္းသပ္မႈ (၃) မ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။

ကေလးထိန္းခ်ိန္ သိပ္မ်ားလြန္းေနမႈက ရလဒ္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားေစႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ တစ္ပတ္ ၄ ၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ အဲဒီထက္ ကေလးပိုထိန္းရတဲ့ အဘြားေတြ တစ္ပတ္ တစ္ခါ ကေလးထိန္းလုပ္သူေတြထက္ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္စမ္းသပ္မႈရလဒ္ ပိုနိမ့္ၾကပါတယ္။ အဘြားေတြနဲ႔အတူ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးေစတာ ေျမးေတြအတြက္ က်န္းမာေရးအက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရရိွေစတယ္လုိ႔လည္း အျခားေလ့လာမႈတစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိကေလးေတြကို တစ္ပတ္ တစ္ၾကိမ္ ဘြားဘြားဆီ (အေမ့အိမ္) ပို႔တာက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရိွေစပါတယ္။

Credit :Trend Myanmar


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne