ယဥနဲ႕ ဒိုင္လူၾကီးရဲ႕ ပုံတုကို ဆြဲျပသြားတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (လခြမ္း ရယ္ေနရတယ္) :D

Share on Google Plus

About Myanmar Magazine