Breaking News

သိပၸံနည္းအရ IQ ျမင့္သူေတြလုိ႔ ဆုိႏုိင္တဲ့ စရိုက္လကၡဏာမ်ားIQ ဆုိတာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးက အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆုိႏုိင္ေပမဲ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေစ့ေစ့ငုငု နားလည္ႏုိင္စြမ္း၊ ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္စြာ ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္း၊ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းနဲ႔ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို အေျဖရွာႏုိင္စြမ္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္က အရမ္းဥာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ အရမ္းကို ထူးခၽြန္ျပီး ထက္ျမက္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္မယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေတြ တတ္မယ့္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္မယ္လို႔ ေယဘုယ်ထင္ျမင္ႏုိင္ေပမဲ့ အျမဲအဲဒီလိုမဟုတ္တာလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ- အတန္းပညာမတတ္တဲ့ ေစ်းသည္တစ္ဦးျဖစ္ေပမဲ့ IQ ျမင့္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ကုန္ပစၥည္းကို ဘယ္ေနရာမွာ ေရာင္းရင္အျမတ္ရမယ္ဆုိတာမ်ဳိး သိေနတာမ်ဳိးပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကိုယ္က်င္လည္ရာနယ္ပယ္ထဲမွာ အေကာင္းဆုံး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ IQ ျမင့္တဲ့သူလို႔ဆုိႏုိင္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ စရိုက္လကၡဏာေတြရွိပါတယ္။

စကားေျပာတဲ့အခါမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အဆဲစကားလုံးေတြ သုံးတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကုိ ဥာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့ သူတစ္ေယာက္လုိ ခံစားမိၾကမွာမဟုတ္ေပမဲ့ သိပၸံပညာအရ ဆဲတတ္တဲ့သူေတြက မဆဲတတ္တဲ့သူေတြထက္ ေဝါဟာရပိုၾကြယ္ဝတာေၾကာင့္ ဥာဏ္ရည္ျမင့္တဲ့လကၡဏာရပ္လို႔ဆုိပါတယ္။

စြန္႔စားတတ္သူေတြ၊ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကို ရင္ဆုိင္ခ်င္တဲ့သူေတြက IQ ျမင့္တဲ့သူေတြလို႔ ဖင္လန္ႏုိင္ငံကျပဳလုပ္တဲ့ သုေတသနရလဒ္ေတြကဆုိပါတယ္။ သုေတသနမွာ စမ္းသပ္ကားေမာင္းနည္းကိုသုံးျပီး ေလ့လာတဲ့အခါ ပိုျပီးစြန္႔စားတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်တတ္တဲ့သူေတြက အသိစိတ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ထဲက အျဖဴေရာင္အပိုင္း ပိုၾကီးတာကို ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ IQ ျမင့္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ တကၠသိုလ္တစ္ခုရဲ႕ သုေတသနအရ ဥာဏ္ပိုေကာင္းတဲ့လူေတြက ပိုျပီးပ်င္းတတ္ၾကတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အာရုံစူးစုိက္မႈပိုမ်ားတာေၾကာင့္ ထိုင္ျပီးစဥ္းစားေနတတ္တဲ့သူေတြက IQ ပိုျမင့္တဲ့လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

မိသားစုထဲက အၾကီးဆုံးသားသမီးေတြကလည္း မိဘရဲ႕ဂရုစုိက္မႈကို ပိုရရွိျပီး ေအာင္ျမင္ခ်င္စိတ္မ်ားတဲ့ IQ ျမင့္တဲ့သူေတြျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔အတြက္လိုက္နာရမယ့္စည္းမ်ဥ္းေတြမ်ားျပီး မိဘေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပိုထားခံရတဲ့သားသမီးျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ပူပင္တတ္သူေတြက စိတ္မပူတတ္တဲ့သူေတြထက္ပိုျပီး IQ ျမင့္တယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အေျခအေနတစ္ခုကေနျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ရလဒ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ေတြးပူေနတတ္ျပီး အတိတ္က အေၾကာင္းအရာေတြက ေနာက္ျဖစ္လာမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚမွာ လႊမ္းမိုးႏုိင္မလားလို႔လည္း ပူေနတတ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြက ျပႆနာေျဖရွင္းတဲ့ေနရာ၊ ေဝဖန္ေတြးေခၚတဲ့ ေနရာေတြနဲ႔ စိတ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဆင္ျခင္ေတြးေတာတဲ့ေနရာေတြမွာ အရမ္းေတာ္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာင္ခ်စ္တတ္သူေတြက ေခြးခ်စ္တတ္သူေတြထက္ ပိုျပီး IQ ပုိျမင့္ေၾကာင္းကို ကာရုိးတကၠသိုလ္က သုေတသီေတြက လူေပါင္း ၆၀၀ ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ျပီးေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

သိပၸံနည္းက် ေလ့လာမႈေပါင္း ၃၅ ခုေက်ာ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္မႈအရ ဘာသာေရးတစ္ခုကို စြဲျမဲယုံၾကည္သူထက္ ေလာကၾကီးကုိ သဘာဝအျမင္နဲ႔ၾကည့္မယ္လို႔ ခံယူတဲ့သူေတြက ပိုျပီး IQျမင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Credit :Trend Myanmar