ျခေသၤ့(၇)ေကာင္နဲ႕ ဆပ္ကပ္ျပေနရင္း ျခေသၤ့ေတြ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္တဲ့အခါ :O
Share on Google Plus

About Myanmar Magazine