အျပာကားမ်ားေနာက္ကြယ္မွ သင္မသိေသးသည့္အခ်က္မ်ား Slider


၁။ 


အမ်ိဳးသား ၅ ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ႏွုန္း (၂၀%)သည္ အလုပ္ခြင္တြင္ အျပာကားမ်ား ၾကည့္ေလ့ရွိသည္။ 

၂။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေတာ့ (၁၃%) ပါ။ အလုပ္ခြင္မွာ ခိုးၾကည့္တာကို ေျပ ာတာပါ။ 

၃။ 


၄။ 

Comcast cable ဆိုတဲ့ ရုပ္ျမင္သံၾကား company သည္ Super Bowl အားကစားၾကီးတိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေနစဥ္ အျပာကားတစ္ကားကို ၃၃ စကၠန္ ့စာမွားျပီးထုတ္လႊင့္မိဖူးသည္။ 


ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ အျပာကားစြဲလန္းမွဳ ကို ကုသေပးႏိုင္သည့္ ေဆးမရွိေသးပါ။ 

၅။ 


၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကရွိတရားေရးရံုးက အရြယ္ေရာက္ျပီး လူမ်ား၏ သေဘာတူညီမွဳ ရွိေနသေရြ  ့ ဥပေဒအရ ထုတ္လုပ္မွဳကို အကာအကြယ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

၆။ 
၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ာမန္ ဟက္ကာ တစ္ေယာက္ဟာ Super Market ၾကီးတစ္ခုရဲ  ့ၾကီးမားလွတဲ့ တီဗီ screen ၾကီးေပၚမွာ အျပာကားမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။ 

၇။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တုန္းက ဆြီဒင္ သတင္းဌာန တစ္ခုသည္ သတင္းေၾကျငာေန သည့္အခ်ိန္ေတာက္ေလွ်ာက္တြင္ သတင္းေၾကျငာသူ၏ ေနာက္ဖက္ရွိ screen တစ္ခုေပၚတြင္ အျပာကားတစ္ကားကို ေတာက္ေလွ်ာက္မွားယြင္းေဖာ္ျပမိခဲ့ဘူးပါသည္။ 

၈။ 

အျပာကားမ်ားထုတ္လုပ္မွဳ၏ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ပမာဏ သည္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀၀ ေက်ာ္ပါသည္။ 

၉။ 

ထိုအထဲကမွ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံမွ ၂၀ ဘီလီယံ သည္ အေမရိကမွ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၀။ 

အျပာကားမ်ားထုတ္လုပ္မွဳ မွ ၀င္ေငြသည္ အားကစားပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြထက္ မ်ားျပားပါသည္။ 

၁၁။ 


အျပာကားသရုပ္ေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ၂၂ ေယာက္သည္ သရုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း HIV ေရာဂါရွိေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ ့ရွိရသည္။ 

၁၂။ 
အင္တာနက္ ၀က္ဆိုဒ္မ်ား၏ ၁၂% မွာ အျပာကားဆိုဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ 


၁၃။ 
အေမရိက ရွိ သန္း ၄၀ ေသာ လူမ်ားသည္ အျပာဆိုဒ္မ်ားကို ပံုမွန္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဴ  ့ေလ့ရွိသည္။

၁၄။ 

အျပာကား ၀က္ဆိုဒ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဴ  ့သူ ၃ ေယာက္တြင္ ၁ ေယာက္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

၁၅။ 

အျပာကားမ်ား ၾကည့္ရွဳ ့ စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ မ်က္လံုးႏွင့္ ႏွဳတ္ခမ္းကို ရင္သားႏွင့္ ကိုယ္လံုးထက္ ပိုျပီး ဦးစားေပးၾကည့္တတ္ၾကသည္။ 

၁၆။ 


အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြမွဳ ျပဳလုပ္မွုမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုသည္ အျပာကားမ်ားအေၾကာင္း ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ရွာေဖြျခင္းသည္ တစ္ေန ့တာတြင္ ၆၈ သန္း ရွိပါသည္။ 

၁၇။ 

အင္တာနက္ ေပၚမွာ ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ျခင္း စုစုေပါင္း၏ ၃၅% သည္ အျပာကားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

၁၈။

ကမာၻေပၚတြင္ အျပာ၀က္ဆိုဒ္ေပါင္း ၄၂ သန္းရွိပါသည္။ 

၁၉။ 

အျပာကားမ်ားထုတ္လုပ္မွု စတင္ျခင္းသည္ လွဳပ္ရွားမွဳ ရုပ္ပံုမ်ား (movie) မ်ား စတင္ရိုက္ကူးမွဳ ျပဳႏိုင္ျပီး မၾကာမီပင္ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀။ 

အီရန္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အျပာကားထုတ္လုပ္မွုသည္ ေသဒဏ္ျဖစ္ပါသည္။ 

(မွတ္ခ်က္။ ဗဟုသုတအေနျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ခြင္တြင္ အျပာကားၾကည့္မွဳ ၏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား၊မွားယြင္းမွဳမ်ားကို သိရွိေစလိုျခင္း၊ အစရွိသည္တို ့ကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။) ေရႊဇီးကြက္


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine