ေပြ႕ဖက္အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ စံုတြဲေတြ ရရွိခံစားႏိုင္မယ့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေပြ႔ဖက္အိပ္ျခင္းျဖင့္ သင္နဲ႔သင့္ခ်စ္သူၾကား ခႏၶာကိုယ္ အျပည့္အဝထိစပ္ေစလုိ႔ သင့္က်န္္းမာေရးအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိေစတဲ့အျပင္ ႏွစ္ကုိယ္ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ တုိးျမင့္ေစဖုိ႔လည္း အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။  ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ပူးကပ္ျပီး ပုိအိပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာေသးမီက ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ေတြအရ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ေလးပုံတစ္ပုံနီးပါးဟာ ခြာအိပ္ေနၾကတုန္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ကဲ ေပြ႕ဖက္အိပ္ျခင္းကေန ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့

၁။ ေပြ႔ဖက္တာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္ေစ

တုိ႔ေတြ အားလုံးဟာ အတူေနလိုက္ျပီးခ်ိန္ နာက္ပုိင္း ေပြ႔ဖက္မေနၾကေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေပြ႔ဖက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးတုိးက်ေစပါတယ္။ ေပြ႔ဖက္အိပ္တာဟာ အခ်ိန္ၾကာၾကာနဲ႔ တစ္ကုိယ္လံုးထိစပ္ႏုိင္တဲ့ အိပ္ျခင္းမ်ဳိးလည္းျဖစ္တယ္။

၂။ Oxytocin တုိးျမင့္ေစ (သုိ႔) စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့နည္းေစ

Oxytocin မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္ခံအားကို ျမင့္တင္ျပီး ေဝဒနာကို ေလ်ာ့့နည္းေစတဲ့ သတိၱရိွတယ္။ ဒါ့အျပင္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာစို္းရိမ္ပူပန္မႈနဲ႔ စိတ္က်ေရာဂါကို ေလ်ာ့နည္းေစတယ္။

၃။ ျပဳိ္င္တူအသက္ရွဴျခင္းျဖင့္ ႏွလုံးပိုမုိက်န္းမာေစ

ပူးကပ္အိပ္တာဟာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဖို႔အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ျပီး  ႏွလုံးက်န္းမာေစႏုိင္တယ္။ ပူးအိပ္ေနရင္း မိမိခ်စ္နဲ႔ ျပဳိင္တူ အသက္ရွဴၾကည့္ပါ။

၄။ စိတ္သက္သာရာရေစ

ေပြ႔ဖက္ပူးအိပ္တာက ခ်စ္သူစုံတြဲေတြကုိ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ အျပန္အလွန္ တုံ႔ုျပန္ခံစားမႈ ရရိွေစတယ္။ ဒါဟာ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ျဖစ္ေစမယ့္ အျပန္အလွန္ စိတ္အင္အား ေပးအပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ႏွစ္ႏွစ္ျခဳိက္ျခဳိက္ပုိအိပ္ေပ်ာ္ေစ

ႏွစ္ရွည္ၾကာ လက္တြဲလာျပီး ခုလို ေထြးေထြးေပြ႕ေပြ႕ အိပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ခ်စ္သူမရိွသူေတြထက္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ပုိအိပ္ေပ်ာ္ၾကပါတယ္။

Credit :Trend MyanmarShare on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne