ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထုိင္တာဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေက်းလက္ေဒသဟာ ေနထိုင္ဖုိ႔ ႏွစ္သက္ဖြယ္အေကာင္းဆုံးေနရာေတြထဲက တစ္ခုဆုိတာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး သိၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခု က်န္းမာေရးနဲ႔ အညီညြတ္ဆုံး ေနထုိင္စရာ ေနရာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သက္ေသအေထာက္အထား ရိွျပန္ပါတယ္။

The Lancet ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပတဲ့ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုအရ အေဝးေျပးလမ္းမအနီး သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားျပားတဲ့ လမ္းမနားမွာ ေနထုိင္ၾကသူေတြဟာ ဦးေႏွာက္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ dementia ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၁၂% ပိုမ်ားေၾကာင္း Mother Jones က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါလုိ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈအႏၱရာယ္ ႏွစ္ခုၾကား ဆက္စပ္မႈကို  ယင္းေလ့လာမွာ ေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၁ ကေန ၂၀၁၂ ထိ Public Health Ontario က သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ဖုိ႔ Ontario ေဒသခံ ၆.၆ မီလွ်ံေက်ာ္ကို စာပို႔သေကၤတေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းေတြကို အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အေဝးေျပးလမ္းမလုိ ေလထုညစ္ညမ္းတဲ့ေနရာနဲ႔ ၅၅ ကိုက္အတြင္း ေနထုိင္သူေတြ dementia ေရာဂါခံစားႏုိင္ေျခ ၇-၁၂% ပိုမ်ားပါတယ္။ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားျပားတဲ့ လမ္းမနဲ႔ ပိုနီးေလ၊ ၾကာျမင့္စြာ ေနေလ အႏၱရာယ္ ပိုမ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိက္ ၂၁၉ ေက်ာ္မွာ ေနထုိင္သူေတြ ထိခုိက္မႈမရိွေၾကာင္း သုေတသီေတြ သတိထားမိခဲ့ပါတယ္။

Credit :Trend Myanmar


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine Onilne