သားအိမ္အတြင္း ကေလးတိုးတာ၊ ကန္တာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္မ်ား


မိခင္ေတြအေနနဲ႕ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ သေႏၶသားအတြင္း ကေလးလႈပ္ရွားေနတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ေတြ႔ၾကဳံေလ့ရိွပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ မိခင္ေတြ ဘယ္ခ်ိန္မွာ ကေလးတိုးမယ္ဆိုတာ မသိၾကပါဘူး။ သားအိမ္အတြင္း ကေလးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ႕ရိွပါတယ္။

၁။ အရင္ကိုယ္ဝန္လြယ္ဖူးတဲ့ မိခင္ေတြမွာ ကေလးတိုးတာကန္တာ ပိုေစာပါတယ္။ ၁၃ ပတ္ေလာက္မွာ ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပထမအၾကိမ္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ျပီးေနာက္ ပိုသတိထားမိလုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

၂။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ကေလးတိုးကန္မႈက ၁၈-၂၄ ပတ္ၾကားမွာ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ျပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕အစားအစာေတြ ကေလးကို ႏုိးၾကားေစတာေၾကာင့္ စားတဲ့အစားအစာေပၚလည္း မူတည္ပါေသးတယ္။

၄။ သေႏၶသားဟာ နာရီအနည္းငယ္ၾကာတိုင္း တိုးကန္တတ္ျပီး လႈပ္ရွားမႈေတြ မ်က္ျခည္မျပတ္ဖုိ႔ ဆရာဝန္ေတြ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

၅။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ခု စားျပီး သုိ႔မဟုတ္ ေသာက္ျပီးေနာက္ သားအိမ္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈေတြ ခံစားရပါတယ္။ ကုိယ္ကာယလႈပ္ရွားေနခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ပါဝင္မႈ နည္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။

၆။ သားအိမ္အတြင္း ေသြးလည္ပတ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရအတြက္ အေေကာင္းဆုံး အိပ္စက္မႈအေနအထားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဆရာဝန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တာ ပိုေကာင္းပါတယ္။

Credit :Trend MyanmarShare on Google Plus

About Myanmar Magazine