အထီးက်န္ေ၀ဒနာက သင့္ကို ေလျဖတ္တဲ့အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္တခါတရံမွာ အထီးက်န္ဆန္သလို ၊အေဖာ္မဲ့ေနသလို ခံစားခ်က္မ်ဳိးကို လူတုိင္းခံစားၾကရတတ္ပါတယ္။ ဒါက ခဏတာအတြက္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေပမဲ့ အခ်ိန္ကာလ ၾကာရွည္စြာ တစ္ေယာက္တည္း ေနရတာမ်ားလာတဲ့အခါမွာ ေလျဖတ္ျခင္းနဲ႔ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေခ် ပိုမုိမ်ားျပားလာေစတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

နယူးေရာ့ခ္၊ လစ္ဗာပူးနဲ႔ နယူးကာဆယ္ တကၠသုိလ္မ်ားမွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက အရြယ္ေရာက္သူေပါင္း ၁၈၁,၀၀၀ ေယာက္ကုိ အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္ကေန ၂၁ ႏွစ္အတြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျပီး သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
သုေတသနျပဳေနစဥ္အတြင္း တစ္ကုိယ္တည္း ေနတတ္သူမ်ားထဲမွ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၄၆၂၈ ေယာက္နဲ႔ ေလျဖတ္ေဝဒနာ ခံစားရသူေပါင္း ၃၀၀၂ ေယာက္ရွိတာကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။

ေတြ႔ရွိမႈအရ အထီးက်န္ဆန္ျပီး လူမႈေရး ပတ္သက္မႈနည္းပါးတဲ့သူေတြမွာ ႏွုလုံးေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ေလျဖတ္ႏုိင္ေခ် ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီရလဒ္ေတြေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈေရး ပတ္သက္မႈေတြဟာ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းပညာတုိးတက္မႈေတြေၾကာင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြ အားေကာင္းလာေအာင္ စီစဥ္ဖို႔ရာမွာ ၾကီးမားတဲ့ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနႏုိင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈေရးပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈေတြလိုအပ္ေၾကာင္းကုိ သတိျပဳမိလာေစဖုိ႔ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြ၊ တားဆီးကာကြယ္မႈေတြ၊ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လုိ႔ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

Credit :Trend Myanmar


Share on Google Plus

About Myanmar Magazine