လမ္းေဘးမွာ ႐ႈး႐ႈးေပါက္ရင္ အင္တာနက္ေပၚ အတင္ခံရမယ္


play

ၿမိဳ႕ျပအာဏာပိုင္ေတြ အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပန္စိမ္းလန္းစိုေျပမႈ ရွိေအာင္ စည္းကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္တက္ၾကပါတယ္။ ႀကံဳတဲ့ေနရာ အမႈိက္မပစ္ရ၊ လမ္းေဘးအေပါ့မသြားရ၊ စသျဖင့္ ရွိပါတယ္။
လူသြားလမ္းေဘးမွာ အေပါ့သြားေလ့ရွိတက္သူေတြအတြက္ ခ်က္ဇ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီက အထူးစီမံခ်က္ တစ္ခုလုပ္ထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လမ္းေဘးမွာ အေပါ့သြားတက္သူေတြကို လံုၿခံဳေရး ကင္မရာကတဆင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဗီဒီယို မွတ္တမ္းကို တကမၻာလံုး ဝင္ၾကည့္လုိ႔ ရတဲ့ အင္တာနက္ေပၚက Youtue ေပၚ တင္လုိက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
play

ျပစ္ဒဏ္ေပးဖို႔ထက္ လမ္းေဘးအေပ့ါသြာသူေတြအေနနဲ႔ သူ႔လုပ္ရပ္ကို ျပန္ၿပီး အရွက္ရေစဖို႔ ရည္႐ြယ္တာပါ။ လမ္းေဘးအေပါ့သြားဖို႔ စိတ္ကူးေနသိေတြ ဒါကို သိေအာင္လည္း ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေထာင္ထားပါတယ္။
Source : Huffington
Photos : twitter
Share on Google Plus

About Myanmar Magazine