Breaking News

ေယာက်္ားမ်ားအတြက္ အႏာၱရယ္ အမ်ားဆံုုး အစားအစာ


ခုုေခတ္မွာက အစားအေသာက္ အစံုုအလင္ လြယ္လင့္တကူ ဝယ္ယူစားေသာက္ႏိုုင္ေနတဲ့ ေခတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ တြင္သာမကပဲ ႏိုု္င္ငံတကာက ကုုန္စံုုဆိုုင္ၾကီးေတြ မွာ ကိုုယ္မၾကားဖူးေသာ အစားအေသာက္ေပါင္းစံုုကိုုေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အစားအစာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အစားအေသာက္စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေထာက္ခံခ်က္ရထားတာမ်ားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အစားအေသာက္မ်ားက က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိသည့္တိုုင္ ဆိုုင္မ်ားတြင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဥပမာ ေဆးလိပ္ တိုု႔ အရက္တိုု႕ က က်န္းမာေရးထိခိုုက္ ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။ ဒီလိုုပဲ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူ ျပဳအစားအေသာက္ အခ်ိဳ႕မွာ လည္း ေရရွည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ကိုုသိႏိုုင္မည္မဟုုတ္ပါ။ အခုုေျပာခ်င္တာက ပဲပုုတ္ရဲ႕အေၾကာင္းပါ။

ပဲပုုတ္ကိုု ပဲႏိုု႕မွ အစျပဳျပီး ပဲငံျပာရည္ ႏွင့္ အျခားေသာ အစားအေသာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ေတြ့ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္သက္လြတ္ အသားတုုမ်ား ကိုုအလည္း ပဲမွျပုလုုပ္ထားျပီး တိုုဖူးကိုု လည္း ပဲမွျပဳလုုပ္ရရွိပါတယ္။ လူရဲ႕ေန့စဥ္ လိုုအပ္တဲ့ အသားဓာတ္ကိုု ေစ်းအေပါဆံုုးရရွိႏိုုင္တာက ပဲကျဖစ္တဲ့အတြက္ အစားအစာထုုတ္လုုပ္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားက ပဲကိုုတြင္ က်ယ္စြာအသံုုးျပဳေနၾကတာကိုုလည္းေတြ႕ရွိရမွာပါ။ ပဲက လူသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာေပးေသာ္လည္း လူတိုုင္းအတြက္ေတာ့ ေကာင္းမည္ဟုုတထစ္ခ် ယံုုၾကည္၍မရပါ။

အေမရိကန္ႏိုုင္ငံမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ျဖစ္စဥ္ တြင္ ပဲႏိုု႕ ကိုု ေန႕စဥ္ ေသာက္သံုုးေသာအအားျဖင့္ မိန္းမ ေဟာ္မုုန္းမ်ား အလြန္အကြ်ံ ထြက္ရွိကာ အေမြွးကြ်တ္ျခင္း၊ ကာမစိတ္ကုုန္ခမ္းျခင္း၊ ငယ္ပါ အရြယ္ေသးလာကာ ေတာင့္တင္းမႈနည္းျခင္း၊ ႏိုု႕သီးေခါင္း ဆူထြက္လာျခင္းမ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုု အေအာက္ပါ လင့္မွာေလ့လာၾကည့္ႏိုုင္ပါတယ္။ သိပၺံ ပညာရွင္ ဆရာဝန္ မ်ား၏ေလ့လာေတြ့ ရွိခ်က္အရလည္း ပဲပုုတ္က မိန္းမ ေဟာ္မုုန္းထြက္ရွိမႈကိုု အလြန္အားေပးသည္ဟုုေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပဲပုုတ္၏ အာနိသင္သက္ ေရာက္မႈသည္ ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း ကြာျခားမႈရွိႏုုိင္ေသာ ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာက်္ားမ်ား သည္ သာမန္ထက္ပိုု၍ ပဲပုုတ္ေၾကာင့္ ထိခိုု္က္မႈရွိႏိုု္င္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပဲပုုတ္ကိုု လံုုးဝ မစားသံုုးရဟုုေတာ့မရည္ရြယ္ပါ။ အလြံ အကြ်ံ မသံုုးစြဲမိေစရန္ အသိပညာေပးေသာသေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခုုေခတ္က ပဲႏိုု႕ကိုု ႏြားနိုု႕ ထက္ ေစ်းေပါေပါဝယ္လိုု႕ရျခင္း ႏွင့္ အရသာ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုုပ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ ပဲႏိုု႕ကိုု လူေတြေသာက္တာမ်ားလာေသာေၾကာင့္ အသိပညာေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တန္ေဆးလြန္ေဘး ဆိုုသည့္ အတိုုင္း ေယာက်္ားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိဘဝ အဆံုုးသတ္မည့္ အစားေသာက္ကိုု ေရွာင္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း လက္တိုု႕သတိေပးလုုိက္ပါတယ္။
မိန္းကေလးတိုုင္း ေတာင့္တျပီး … ေယာက်္ားေလးတိုုင္း အားက်ေစဖိုု့ …

Credit :Gentleman Magazine