Breaking News

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းမ်ား Love for lady


က်န္းမာစြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈခံယူၿပီး သံသယျဖစ္ဖြယ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနေပေသးသည္။ ကိုယ္တုိင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကပင္ အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ - ရင္သားကင္ဆာ) အတြက္ သတိျပဳဖြယ္ရာ
မ်ားျဖစ္လာၿပီး အသက္အႏၲရာယ္မွပင္ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါသည္။1. ရင္သားစမ္းသပ္ျခင္း

မိမိရင္သားကို မိမိဘာသာမွန္မွန္စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တစံုတရာထူးျခားမႈရွိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္
ခ်က္ခ်င္းတိုင္ပင္ႏုိင္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ အေပၚပိုင္းဗလာက်င္း၍ ရင္သားတြင္အခ်ိဳင့္ရာ ရွိ/မရွိ၊ နီျမန္းျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ႏုိ႔သီးေခါင္း
အေနအထားအျပင္ ရင္သားႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ထူးျခားမႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိ/မရွိကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါ။

 ထုိ႔ေနာက္တြင္လွဲခ်၍ သင္၏ညာဘက္လက္ေမာင္းကို ဦးေခါင္းကိုေက်ာ္၍ ေျမႇာက္ပါ။ ဘယ္ဘက္လက္ညႇိဳး၊ လက္ခလယ္ႏွင့္ လက္သန္းႂကြယ္တို႔ကိုအသံုးျပဳ၍ ညာဘက္ရင္သားကို
ခ်ိဳင္းေအာက္မွစ၍ စမ္းသပ္ပါ။ အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ျပဳလုပ္ပါ။2. ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း

 ခုခံအားက်ဆင္းေစေသာ ဗုိင္းရပ္စ္ (HIV)သည္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ (AIDS)
 ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ပိုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ပိုးရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။3. ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကိုစစ္ေဆးျခင္း

 ႏွလံုးေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားထဲတြင္ အဆိုးရြားဆံုးတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ဆံုးေရာဂါအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ မိမိႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို မိမိဘာသာအၿမဲမျပတ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ၎အႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါသည္။

 သင္၏ေသြးခုန္ႏႈန္းကို စမ္းသပ္ရန္လက္ညႇိဳးႏွင့္ လက္ခလယ္ကို လက္မေအာက္ဘက္ရွိ အတြင္းဘက္
လက္ေကာက္၀တ္ေပၚသို႔တင္ပါ။ ေသြးခုန္ႏႈန္းကို တစ္မိနစ္ျပည့္ေအာင္ေရတြက္ပါ။ ပံုမွန္အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ေယာက္သည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း 60 မွ 100 ၾကားရွိေလ့ရွိသည္။ အလြန္ျမန္ေနျခင္း (သို႔) အလြန္ေႏွးေနျခင္းအျပင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္တစ္စံုတစ္ရာခံစားရပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ျပသပါ။4. ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္းကို စမ္းသပ္ျခင္း

 ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ မၾကာခဏပိုး၀င္ဖူးသူတစ္ဦးသည္ ၎ေရာဂါလကၡဏာမ်ား (ဆီးသြားရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ဆီးပူျခင္း) ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိေနေပလိမ့္မည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္သည္ဟု သံသယရွိပါက ဆီးစစ္ေဆးျခင္းကိရိယာကို ေဆးဆုိင္မွ အလြယ္တကူ
၀ယ္ယူ၍ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

 ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖတြင္ ပိုးေတြ႕ပါက ပဋိေဆး၀ါးမ်ားေသာက္သံုးရန္ ဆရာဝန္၏ အၾကံဉာဏ္ကိုရယူပါ။ မကုသဘဲထားပါက ေရာဂါပိုးသည္ ေက်ာက္ကပ္ထိေရာက္သြားႏုိင္ၿပီးအေျခအေနပိုမိုဆိုးရြားႏုိင္ပါသည္။
 ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖတြင္ ေရာဂါပိုးမရွိဟုျပသေသာ္ျငားလည္း ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသသည္မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။5. သားဥေႂကြျခင္းရွိ/မရွိစစ္ေဆးျခင္း

 အိမ္တြင္စစ္ေဆးႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေရာဂါမ်ားကိုေဆာလ်င္စြာ သိေစႏုိင္႐ံုသာမက မ်ိဳးဥေႂကြျခင္းရွိ/မရွိကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္၀န္ရႏုိင္ရန္အခြင့္အလမ္းကိုျမင့္မား
ေစႏုိင္ပါသည္။ ဤဆီးစစ္ကိရိယာသည္ ဆီးအတြင္း၌ေဟာ္မုန္းျမင့္တက္ေနျခင္းရွိ/မရွိကုိ စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖင့္ အမမ်ိဳးဥအိမ္မွ သားဥမ်ားထုတ္ေနျခင္းရွိ/မရွိကို သိေစႏုိင္ပါသည္။

သတိျပဳရန္မွာ သင္သည္ 28 ရက္တစ္ႀကိမ္ ရာသီလာတတ္ပါက ပထမဆံုးရာသီလာသည့္ရက္မွ စတင္ေရတြက္ၿပီး 11 ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးပါ။ အျခားသူမ်ားအတြက္မူ ၎ေဆးစစ္ကိရိယာပါ
 ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္းလိုက္နာပါ။ အေျဖသည္ အေပါင္းဟုဆုိပါက 24 နာရီမွ 36 နာရီအတြင္း သားဥေႂကြရန္ အလားအလာမ်ားသည္ဟုဆိုလိုပါသည္။6. ကိုယ္၀န္ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း

 ကိုယ္၀န္ရွိ/မရွိစစ္ေဆးႏုိင္ေသာ ပစၥည္းကို ေဆးဆုိင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ၿပီး မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳတတ္ပါကတိတိက်က်အေျဖထြက္ႏုိင္ပါသည္။ဆီးထဲတြင္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေဟာ္မုန္းရွိ/
မရွိကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ရာသီမလာပါမွ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

 ကိုယ္၀န္ရွိသည္ဟုေတြ႕ရွိရပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသ၍ ကိုယ္ဝန္မရွိဟုၫႊန္ျပေနပါက ေနာက္ရက္
အနည္းငယ္ၾကာလွ်င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသ၍ အျခား
ကိုယ္ဝန္ရွိ/မရွိစစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။7. မွဲ႕ကင္ဆာဟုတ္/မဟုတ္စစ္ေဆးျခင္း

မိမိခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ မွဲ႔ (သို႔) အစက္အေျပာက္မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ႀကီးလာျခင္းႏွင့္ ေသြးထြက္ျခင္း
မ်ားေတြ႕ရွိရပါက အေရျပားအထူးကုဆရာ၀န္ႏွင့္ သြားေရာက္တုိင္ပင္၍ အေရျပားကင္ဆာဟုတ္/
မဟုတ္ ကို စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။ အေရျပားကင္ဆာအမ်ိဳးအစားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေစာစီးစြာသိရွိပါက ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏုိင္ပါသည္။

Credit: Drmyanmar