Breaking News

လိင္စိတ္ႏုိးၾကြျခင္းႏွင့္ ျပီးေျမာက္ျခင္း Love,


ကာမဂုဏ္အာရံုစိတ္တိမ္းညြတ္လာခ်ိန္မွာ က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာေတြဟာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္လာပါသလဲ။

ဒီေမးခြန္းကိုေျဖဖို႔ အေၾကာင္းအရာအမ်ားအျပားဟာ အေရးၿကီးလွပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သင္႔အေဖာ္အပါအ၀င္ သင္႔ကိုယ္ပိုင္ခႏၶာၿကီးက ဘယ္လုိေတြ အလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာကို နားလည္ဖို႔အေတြးေကာင္းေတြ ရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ကာမဆႏၵေတြလွဳပ္ရွားေနခ်ိန္မွာ သင္႔ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုေတြမွာ သက္ေသာင္႔သက္သာရွိေနႏုိင္ၿပီး တခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္လာခဲ႔မယ္ဆုိရင္လည္း ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေတြ႔သင္႔ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က ကာမစိတ္ျပင္းျပေနခ်ိန္မွာ လူႏွစ္ေယာက္ဟာတူညီတဲ႔ နည္းလမ္းေတြနဲ႔တံု႕ျပန္မွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကို သိထားရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ႔ ရာဂစိတ္ႏုိးျကြေနခ်ိန္မွာလည္း သင္ေရာသင္႔အေဖာ္ပါ စိတ္လွဳပ္ရွားစြာနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ကူညီရမယ္ဆုိတာ သိထားရပါမယ္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားဆက္ဆံျခင္းေတြမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေက်နပ္မွသာ ေကာင္းမြန္ၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ႔ ရလဒ္ထြက္လာမယ္ဆုိတာ နားလည္ထားရပါမယ္။

သင္႔ဦးေႏွာက္က အေရးအၿကီးဆံုး လိင္ဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ အဂၤါျဖစ္ပါတယ္။
ရာဂႏွဳိးဆြျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္က စတင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ရာဂစိတ္ၿကြလာေစတဲ႔ အေတြးေတြ ၊ ရုပ္ပံုေတြ ဒါမွမဟုတ္ သင္႔အေဖာ္နဲ႔ခ်စ္က်ြမ္း၀င္လုိစိတ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ သင္႔အေဖာ္ကိုထိေတြ႕လုိျခင္းအေတြးေတြကို ဦးေႏွာက္ကစတင္ၿပီး က်န္တဲ႔ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြဆီ အထူးသျဖင္႔ မ်ိဳးပြားႏုိင္တ႔ဲနယ္ပယ္ေတြကို အခ်က္ေပးလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔မွ ဦးေနွာက္ကေန ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕တျခားအစိတ္အပိုင္းေတြကို ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာသေဘာတရားအရ ခံစားေစပါတယ္။ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာဆုိရင္ မ်ိဳးပြားနယ္ပယ္ျဖစ္တဲ႔ မိန္းမအဂၤါေစ႔ထံ ေသြးစီးဆင္းႏွဳန္းတိုးရာကေန ယင္းေနရာမွာေဖာင္းလာကာ တင္းလာျခင္းကေန ရာဂစိတ္ေတြႏုိးၿကြလာေစသလို အမ်ိဳးသားေတြမွာဆုိရင္လည္း လိင္တံေထာင္မတ္လာျခင္းမ်ိဳးေတြျဖစ္လာေစပါတယ္။ အသက္ရွဴႏွဳန္းေတြျမန္လာမယ္ ၊ ေသြးခုန္ႏွဳန္းေတြတုိးလာမယ္ ၊ ႏွလံုးခုန္ျခင္းေတြပိုျမန္လာျခင္းေတြလည္း အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမွာပါ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဒီလုိအေျခခံပံုစံေတြေၾကာင္႔ ရာဂစိတ္ေၾကာင္႔တံု႕ျပန္မွဳေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမွာပါ ေတာ္ေတာ္ေလးဆင္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမွာပါ မ်ိဳးပြားအဂၤါစနစ္ေတြဟာ ကြဲျပားၾကတာမုိ႔ ရာဂစိတ္ႏိွဳးၿကြလာခ်ိန္မွာ မ်ိဳးပြားနယ္ပယ္ဟာ တကြဲတျပားဘယ္လုိမ်ိဳးျဖစ္ပ်က္လဲဆုိတာကို က်ြန္ေတာ္တုိ႔ေသခ်ာၾကည္႔ရွဳ ဖုိ႔လုိအပ္တာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးျပီးေျမာက္ျခင္းနဲ႔သာယာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊
အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဦးေႏွာက္ေၾကာင္႔ မ်ိဳးပြားနယ္ပယ္ေတြထံ ေသြးစီးဆင္းရာကေန အစပ်ိဳးၿပီး ရာဂစိတ္ႏုိးျကြျခင္းေတြလိုမ်ိဳး ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ကေန သဘာ၀ေခ်ာဆီေတြထုတ္ျခင္းျဖင္႔ ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ အခ်က္ေပးျခင္းကေန လိင္ဆက္ဆံရန္အသင္႔အေနအထား ျဖစ္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ႔မွာ ေဖာင္းလာျပီး တင္းလာတာမ်ဳိးေတြဟာ ေသြးစီးဆင္းလာတာေၾကာင္႔ ထိလုိ္က္တာနဲ႔ဆတ္ဆတ္ထိမခံစိတ္လွဳပ္ရွားရၿပီး ပိုၿပီးထင္သာျမင္သာမွဳေတြျဖစ္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးရာဂဆႏၵေတြဆက္တုိက္ျဖစ္လာရာကေန ေမြးလမ္းေၾကာင္းအျပင္ဘက္ၿကြက္သား ဟာ ပိုမိုေသးငယ္ကာ ဟလာၿပီး တင္းက်ပ္မွဳေတြျဖစ္လာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၿပီးဆံုးခ်ိန္နီးလာတာနဲ႔အမွ် အဂၤါေစ႔ဟာလည္း ပိုၿပီးဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္လာသလုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔လည္း ဆုတ္ယုတ္လာတာမ်ဳိးေတြျဖစ္ကာ ၿပီးေျမာက္ျခင္းမ်ိဳးသိျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာဟာ နည္းပါးလွပါတယ္။

တခ်ိဳ႕လူေတြက ၿပီးတယ္ဆုိတာကို အမ်ိဳးသားေတြသာ ခံစားႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ၾကေပမယ္႔ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္းပဲ အတိအက်ခံစားႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဴးသမီးေတြအတြက္ ၿပီးေျမာက္တယ္ဆုိတာက အမ်ိဳးသားေတြလုိမ်ိဳး တေထရာတည္းမက် ႏုိင္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတုိ႔ၿပီးတဲ႔အခါမွာ ကိုယ္တြင္းအရည္ထြက္တာမ်ိဳးလည္းရွိႏုိင္သလုိ မထြက္တာမ်ိဳးလည္းရွိႏုိင္တာမုိ႔ အမ်ိဳးသားေတြလုိေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး ။ ေမြးလမ္းေၾကာင္းတ၀ိုက္က ၿကြက္သားေတြကို ၃ ၿကိမ္ကေန ၁၅ ၿကိမ္ က်ံဳ႕ဆန္႔ျခင္းေၾကာင္႔ အမိ်ဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ အရမ္းေကာင္းလြန္းတဲ႔ သာယာမွဳကေန ၿပီးေျမာက္ျခင္းျဖစ္လာပါတယ္။

၂၅ % ေသာအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မိန္းမကိုယ္၀ လွဳံ႕ေဆာ္တုံ႕ျပန္ရာကေနလည္း ၿပီးေျမာက္မွဳကို ရၾကတာမုိ႔ ကာမဆႏၵလို႔ဆုိရာမွာ မိန္းမကိုယ္ဟာလည္းပဲ ပါ၀င္ပတ္သက္လုိ႔ေနပါေသးတယ္။ မိန္းမအဂၤါေစ႔ ရယ္ သူနဲ႔ဆက္စပ္တဲ႔ေနရာေတြကို လွဳံ႕ေဆာ္ျခင္းတခ်ိဳ႕ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ကာမဆႏၵၿပီးေျမာက္ရာမွာလုိ အပ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ဒါမွမဟုတ္ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ တျခားကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြထက္ မိန္းမအဂၤါေစ႔မွာ အာရံုခံအေၾကာေပါင္း ၈၀၀၀ နဲ႔အဆံုးသတ္ထားတယ္ဆုိတာ သိထားေပးပါ။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ဒီအစိတ္အပိုင္းကို လွဳံ႕ေဆာ္တာေၾကာင္႔ သာယာမွဳတခ်ိဳ႕ကိုရရွိေစပါတယ္။

အမ်ိဳးသားၿပီးေျမာက္ျခင္းနဲ႔သာယာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း
အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ႔ ရာဂစိတ္ႏွဳိးၿကြျခင္း လကၡဏာကေတာ႔ လိင္တံေထာင္မတ္လာတာပါ ။ လိင္တံဆီေသြးစီးဆင္းမွဳတုိးလာတာနဲ႔အမွ် ပိုၿပီးေတာင္႔လာပါတယ္။ အတြင္းထဲက တစ္သ်ဴးေတြထဲမွာ ေသြးတြစုလာတာနဲ႔ အမွ် လိင္တံထဲကေသြးေၾကာကိုဖိထားသလုိျဖစ္ရာကေန အျပင္ထိေသြးစီးဆင္းျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လိင္တံဟာ ဆက္လက္တင္းျခင္းအားျဖင္႔ ေထာင္မတ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိတစ္ခါေထာင္မတ္ေနခ်ိန္မွာဆုိရင္ လိင္တံထိပ္ဖ်ားကေန ၿကည္လင္ေနတဲ႔ တံေတြးလိုမ်ိဳးအရည္ေတြဟာ အစက္အနည္းငယ္ထြက္လာေလ႔ရွိပါတယ္။ ဒါကို ေခ်ာဆီ ဒါမွမဟုတ္ သုတ္ရည္မတုိင္ခင္ၿကိုထြက္တဲ႔အရည္လုိ႕ေခၚၿပီး လိင္ဆက္ဆံရာမွာ ပြတ္ျခင္းေတြေလ်ာ႔နည္းေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြ အတြက္ ၿပီးေျမာက္ရာမွာ အေျခခံသေဘာတရား ၂ ရပ္ပဲရွိပါတယ္။ ပထမအဆင္႔ကေတာ႔ လိင္တံေအာက္ေျခရဲ႕ အနီးတ၀ိုက္မွာ သုတ္ရည္ၿကည္႔ေတြ စီးၿကလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနခ်ိန္မွာဆုိရင္ အမ်ိဳးသားေတြဟာ သူသုတ္ရည္စြန္႔ထုတ္ေတာ႔မယ္ဆုိတာကို ခံစားရေလ႔ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးကို တစ္ခါတရံမွာ ျပန္မထြက္ႏုိင္တဲ႔အေျခအေနလုိ႔ဆုိႏုိင္ၿပီး ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ သုတ္ရည္ၾကည္သာဒီနယ္ပယ္ကိုက်ေနၿပီ ဆုိရင္ အမ်ိဳးသားဟာ သုတ္ရည္စြန္႔ထုတ္တာကို ရပ္မပစ္ႏုိင္ေတာ႔ဘူးလုိ႔ ဆိုလုိ႔ရပါတယ္။ အကယ္လုိ႔ လိင္တံနဲ႔ ဆီးခုံနားတ၀ိုက္ၿကြက္သားေတြဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ ၅ ခ်က္ကေန ၈ ခ်က္ထိ က်ံဳ႕မယ္ ဆန္႔မယ္လုိမ်ိဳးေတြရွိမယ္ဆုိရင္ သုတ္ရည္ဟာ မၾကာခင္မွာ လိင္တံကေန စုပ္ယူထားသလိုျဖစ္ၿပီး ျပန္ထြက္လာပါလိမ္႔မယ္။ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ ကာမဆႏၵၿပီးေျမာက္ေနစဥ္ အေတာအတြင္းမွာ လိင္တံဟာတင္းေနတာမ်ိဳးျဖစ္ေစ ၾကြက္သားေတြကို က်ံဳ႕ထားတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ သူသုတ္ရည္စြန္႔ထုတ္ၿပီးတဲ႔အခ်ိန္မွာေတာ႔ သူ႔ကိုယ္ခႏၶာဟာ ေျပေလ်ာ႔လာမွာျဖစ္သလို လိင္တံဟာလည္း မူလပံုစံအရြယ္အစားအတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာဂဆႏၵဆိုင္ရာမတူညီေသာတံု႕ျပန္ႏွုန္းမ်ား
အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ရဲ႕ ကာမဆႏၵႏုိးျကြျခင္းနဲ႔ ျပီးေျမာက္ျခင္းေတြမွာ အဓိကအခ်က္ေတြသာဆင္တူရွိၾကတယ္ဆုိတာကို က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ႕ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ ရာဂဆႏၵဆိုင္ရာတုံ႕ျပန္ခ်က္ေတြမွာေတာ႔ ကြဲျပားတယ္ဆုိတာ သိထားေပးပါ။

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ေတာ႔ ရာဂဆႏၵၾကြလာခ်ိန္နဲ႕ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ေတြမွာ ၿကာတတ္တာပ်မ္းမွ် သေဘာတရားအရပါ။ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးဆက္ဆံေရးၾကားမွာ ဒါဟာအေရးတၿကီးသိမွတ္ရမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႕ သူတုိ႔ကိုယ္ကိုယ္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးၾကာေအာင္ ၿကိုးစားရမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးအေဖာ္ေတြ အျမန္ဆံုး စိတ္ၿကြလာေအာင္ ၿကိုးစားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လိင္တုူခ်င္းဆက္ဆံေရးေတြမွာေတာ႔ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ရာဂႏိုးျကြမွဳေတြဟာ ဇီ၀ေဗဒသေဘာတရားအရ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပိုၿပီးဆင္တူၾကေပမယ္႔ ဒီလူႏွစ္ဦးအတြက္ ရာဂႏုိးျကြမွဳရဲ႕ အရွိန္ေတြဟာ ကိုက္ညီေနစရာေတာ႔ မလုိပါဘူး။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ လူတုိင္းမွာသူ႔ဟာနဲ႔သူ ကာမဆႏၵအရွိန္ကုိယ္စီရွိ ၾကပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကာမရာဂႏုိးျကြျခင္းေတြဟာ ဘယ္လုိ အေျခအေန အခ်ိန္အခါမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။

Credit : thiloyarmay