Breaking News

ရွက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးနဲ႔ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြေနတတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြၾကား ျခားနားခ်က္ Love,တခ်ဳိ႕ေယာက်္ားေလးေတြ ရွက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြကို သေဘာက်ျပီး တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြေနတတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရွက္တတ္တဲ့မိန္းကေလးေတြက ပိုေကာင္းတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေဖာ္ေရြတဲ့မိန္းကေလးေတြကပဲ ပိုေကာင္းတယ္ဆုိတာ တိတိက်က်သတ္မွတ္လုိ႔ မရပါဘူး။

အဲဒီပင္ကိုယ္စရုိက္ႏွစ္ခုၾကား အဓိကကြဲျပားမႈေတြကို စူးစမ္းေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြကို နားလည္သေဘာေစပါလိမ့္မယ္။

၁။ ရွက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြေနတတ္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို သိပ္ခ်ဥ္းကပ္ေနစရာ မလုိပါဘူး။ သူမက သင့္ကို သေဘာက်ေလာက္စရာလုိ႔ ယူဆရင္ စကားလာေျပာပါလိမ့္မယ္။

၂။ ရွက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိဖုိ႔ အခ်ိန္ၾကာေကာင္း ၾကာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်က္က သူမအေၾကာင္း နားလည္ဖုိ႔ အခ်ိန္ပိုရေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖာ္ေရြတဲ့ မိန္းကေလးက သူမအၾကိဳက္ေတြ၊ မႏွစ္ျမဳိ႕တာေတြ လြယ္လြယ္ ဖြင့္ေျပာ တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူမအေၾကာင္းကို ခဏေလးအတြင္း သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ရွက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ နားလည္ရခက္ခဲတဲ့ ပုစာၦတစ္ခုုလုိပါပဲ။ ေယာက်္ားေလးအမ်ားစုက လ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္တာေတြ ႏွစ္သက္သေဘာက်ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပေဟဠိေတြကို အေျဖရွာဖုိ႔ အခ်ိန္မရိွတဲ့ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္အတြက္ ပြင့္လင္းစြာ ဖြင့္ေျပာတတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြ ပိုမုိသင့္ေတာ္ပါလိမ့္မယ္။

၄။ ရွက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈ လုိအပ္ႏုိင္ေပမယ့္ ေဖာ္ေရြတဲ့ မိန္းကေလးေတြက်ေတာ့့ မိမိဘာသာလုပ္ႏုိင္ျပီး အမီွအခုိကင္းပါတယ္။

၅။ ရွက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက်္ားေလးေတြ စကားစျမည္ေျပာဆိုလာတဲ့အခါ စိတ္လႈပ္ရွားေၾကာက္လန္႔ျပီး စုိးရိမ္စိတ္ေတြ ရိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖာ္ေရြတဲ့ မိန္းကေလးေတြက်ေတာ့ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ ရိွၾကပါတယ္။

၆။ ရွက္တတ္တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔ လနဲ႔ခ်ီၾကာေကာင္းၾကာႏုိင္ေပမယ့္ ေဖာ္ေရြတဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က်ေတာ့ ပြင့္လင္းစြာ လက္ခံႏုိင္သလို အခ်ိန္မျဖဳန္းဘဲ အလ်င္စလုိ ျငင္းဆိုႏုိင္ပါတယ္။

Credit :Trend Myanmar