Breaking News

ဗီယက္နမ္နဲ ့တရုတ္နယ္စပ္ရွိ ေတာင္ေပၚေဒသက လူမ်ိဳးစုတစ္စု ရဲ ့ရိုး ရာ ဓေလ့ ျဖစ္တဲ့ မိမိၾကိဳက္ေနတဲ့ခ်စ္သူ ကို အတင္းအၾကပ္ဆြဲေခ ၚေျပး တဲ့ ပြဲ Move