မိခင္ကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းကုိ ဦးေခါင္းျဖတ္သတ္

ေသြးစေတြတန္းလန္း စီးက်ေနတဲ့ ဦးေခါင္းျပတ္တစ္ခုအား ကုိင္တြယ္ၿပီးေတာ့ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားတစ္ဦး ရဲစ ခန္းသုိ႔လာေရာက္အ ဖမ္းခံခဲ့ပါတယ္။ ေဒါသတႀကီးျဖစ္ေနတဲ့ အဆုိပါ အမ်ိဳးသားဟာ အမ်ိဳးသားဦး ေခါင္း ျပတ္တစ္ခုကုိ ဆြဲကုိင္လာခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီျမင္ကြင္းက လမ္းတေလွ်ာက္မွာ လူေတြကုိ အံ့အားထိတ္လန္႔ေစခဲ့ တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ အဆုိပါအမ်ိဳးသားဟာ အတူေနအလုပ္လုပ္ကုိင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူဟာ မိခင္ရင္း ကုိ ေစာ္ကားျပဳက်င့္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းအရင္းကုိ ေဒါသတႀကီးနဲ႔ ရက္ရက္စက္စက္ေခါင္း ျဖတ္သတ္ျဖတ္ ပစ္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္လုိ႔ ဝန္ခံခဲ့တဲ့ တရားခံအမ်ိဳးသားဟာ ပါရွဴပတီလုိ႔ အမည္ရၿပီး အိႏၵိယစက္ရံု အလုပ္သမား တစ္ဦးလုိ႔သိရပါတယ္။ အသတ္ခံရသူဟာ သူ႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းရင္းႏွီးသူလုိ႔ သိရၿပီး မိခင္ျဖစ္သူကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ ေစာ္ကားခဲ့လုိ႔ ဦးေခါင္းျဖတ္သတ္ပစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ေသြးခ်င္းခ်င္းက်ေနတဲ့ အဆုိပါ ဦးေခါင္းျပတ္ကုိ ယူေဆာင္ကာ ၂၀ ကီလုိမီတာကြာေဝးတဲ့ ရဲစခန္းသုိ႔ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ လာေရာက္ကာ ရဲရဲဝံ့ဝံ႕အဖမ္းခံခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရဲစခန္းသုိ႔ ဝန္ခံဖြင့္ဟေျပာခဲ့ၾကားခ်က္ထဲမွာဆုိရင္ မိခင္ကုိ ေစာ္ကားျပဳက်င့္ခဲ့လုိ႔ သူငယ္ခ်င္းအေပၚ အမ်က္ႀကီး ထြက္ကာ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္အတြက္ ရဲဝံ့စြာဝန္ခံရဲလုိ႔ လာေရာက္ အဖမ္းခံျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဦးေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံရတဲ့ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ ဂစ္ရွစ္ဆုိသူဟာ တရားခံအမ်ိဳးသားနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ကတည္းက ခင္မင္ရင္းႏွီးလာခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ အတူေန ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အိႏၵိယအေနာက္ေတာင္ပုိင္း ကာနာတာကာမွာျဖစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီလုိ ဦးေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း အျဖစ္အပ်က္ ဟာ ဒီတစ္ႀကိမ္နဲ႔ဆုိရင္သံုးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ကာ မိခင္ျဖစ္သူကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းကုိ ခြင့္လႊတ္ ေပးတယ္လုိ႔ဆုိၿပီး အိမ္အလည္ေခၚ လက္ဘက္ရည္တုိက္ၿပီးေနာက္ အျပင္ေခၚထုတ္သြားခဲ့ခ်ိန္မွာ ဦးေခါင္း ျဖတ္ေတာက္ကာ သတ္ပစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Credit:May

Loading...

Facebook Comments