ျမန္မာ့သမုိင္း၀င္ ပတၱျမားငေမာက္ ဘယ္သူ႔ဆီမွာလဲ ?

၁၈၈၅ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ မင္းမိဖုရား မယ္ေတာ္အားလုံးတုိ႔ အဂၤလိပ္တုိ႔ေခၚေဆာင္ရာသုိ႔ မလြဲမေသြလုိက္ပါရေတာ့မည္ဟု သိေသာေၾကာင့္ အားလုံးပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းေနၾကသည္။ ပစၥည္းဘ႑ာအစုစုမွာ နန္းစဥ္ရတနာမ်ားမွအစ ဟင္းယင္ ၊ လင္ပန္း ၊ ကြန္းအစ္ ၊ ေထြးခံမ်ားအထိ ေရႊသားအတိၿပီးေသာ မင္းခမ္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေလသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကုိ ေရႊေသတၱာ ၊ ကြ်န္းေသတၱာ ၊ ယြန္းေသတၱာမ်ားျဖင့္ အသီးသီးထည့္ရန္စီစဥ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာအပ်ဳိေတာ္မ်ားအား မင္းႏွင့္ မိဖုရားတုိ႔က ရႈစားေတာ္မူလွ်က္ရွိသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ကာနယ္စေလဒင္သည္ မင္းမိဖုရားတုိ႔ ရွိရာသုိ႔ေရာက္လာေလသည္။ “လုိတာမွန္သမွ် မက်န္ရေအာင္ သယ္ယူခဲ့ရန္ အခ်ိန္ရေၾကာင္း” လာေျပာၿပီးေနာက္ လွည့္ျပန္သြားသည္။ မၾကာမီေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္လွည့္လာၿပီး စုဖုရားလတ္ထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ “နန္းမေတာ္ဘုရား ငေမာက္ပတၱျမားႀကီးကို ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးျမင္ခ်င္လြန္းေသာေၾကာင့္ ျပပါဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္သည္။ ကာနယ္စေလဒင္သည္ အရင္ကတည္းက ရင္းႏွီးသူျဖစ္ၿပီး အၿမဲတရုိတေသဆက္ဆံခဲ့သူျဖစ္သည္။ စုဖုရားလတ္က ရတနာမ်ားသိမ္းဆည္းေနသည့္ ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီးဘက္သို႔လွည့္ကာ “ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီး ငေမာက္လက္၀တ္ေတာ္ကို ျပလုိက္ပါဘိ” ဟု မိန္႔ကာ လက္၀တ္ေတာ္ကုိျပခုိင္းလုိက္သည္။ ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီးက ေရႊေသတၱာတစ္ခုအတြင္းထည့္ထားသည့္ ငေမာက္လက္၀တ္ေတာ္ကိုထုတ္ကာ ကာနယ္စေလဒင္အားျပလုိက္သည္။ ကာနယ္စေလဒင္ လက္၀တ္ေတာ္ကို မမွိတ္မသုန္ၾကည့္ ၊ ေရွ႕ေနာက္၀ဲယာ ဘယ္ညာေျပာင္းကာ အသက္ရႈရပ္မတန္႔ၾကည့္သည္။ သူၾကည့္ၿပီးေနာက္ အနီးရွိစစ္ဗုိလ္ႏွစ္ဦးအား ပတၱျမားႀကီးကုိျပလုိက္ေသးသည္။ ေခြ်းမ်ားအလြန္ထြက္လာသျဖင့္ လက္ကုိင္ပ၀ါထုတ္ကာသုတ္လုိက္ရသည္။ သုတ္ၿပီးေနာက္ လက္ကုိင္ပ၀ါျဖင့္ ပတၱျမားႀကီးကုိလုံးကာ သူ႔အိပ္ထဲသို႔ထည့္လုိက္ေလသည္။

ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီးကလည္း နပ္သည္။ ဖြင့္ထားေသာ ေရႊေသတၱာကို ကာနယ္စေလဒင္ဘက္သို႔ လွည့္ကာေတာင္းခံေနဟန္ ျပသည္။ စုဖုရားလတ္ခဏၿငိမ္ေနၿပီးေနာက္ ကာနယ္စေလဒင္ၾကားေလာက္သည့္ အသံျဖင့္ ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီးကုိ “ဟဲ့ ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီး ဘာကိုေစာင့္ေနသနည္း” ဟု ေအာ္လုိက္သည္။ ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီးက ” ငေမာက္လက္၀တ္ေတာ္ကုိ ျပန္မေပးေသးသျဖင့္ ေသတၱာမပိတ္ရျခင္းပါဘုရား” ဟု ကာနယ္စေလဒင္ဘက္သုိ႔လက္ညဳိးထုိးကာ ျပန္ေလွ်ာက္သည္။ ထုိအခါမွ ကာနယ္စေလဒင္သည္ မဟန္မွန္းသိကာ “အုိး ၊ ရွိပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ့္ဆီမွာပါဘုရား” ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ကာ လက္၀တ္ေတာ္ကို ျပန္ထုတ္ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္မင္းမိဖုရား အားလုံးသည္ ဂါ၀ိန္ဆိပ္ကမ္းရွိ သူရိယသေဘၤာေပၚသုိ႔ တက္ေလေတာ့သည္။ ဆိပ္ကမ္းတြင္ကား မင္းမိဖုရားတုိ႔ဘက္သုိ႔ လက္အုပ္ခ်ီကာ ငိုယုိေအာ္ဟစ္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ ကမ္းလုံးညႊတ္မွ်ရွိေလသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ကမ္းေပၚမွ လူအုပ္တြင္ ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္သြားသည္။ ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီး၏ အစ္ကုိအရင္း ေမာင္ေမာင္တင္က သေဘၤာေပၚတက္ရန္ႀကဳိးစားရာ အဂၤလိပ္စစ္သားမ်ားက ေသနတ္မ်ားျဖင့္ကာထားေသာေၾကာင့္ ေသနတ္မ်ားကို တြန္းဖယ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူအုပ္ႀကီးလည္း ထိမ္းမႏုိင္သိမ္းမရျဖစ္သြားသည္။ သေဘၤာလည္းခ်က္ခ်င္းပင္ကမ္းမွခြာသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ ကာနယ္စေလဒင္ေရာက္လာၿပီး –

“ကမ္းေပၚမွာ ဓားျပေတြအုပ္လုိက္ႀကီး ဆူပူေနတာ ၾကားတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ လုံၿခဳံေရးစိတ္မေအးရတဲ့အတြက္ ဘ႑ာေသတၱာကို ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးလုံၿခဳံရာမွာ သိမ္းထားေပးပါမည္။ အပ္ေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္သည္။ အရွင္ႏွစ္ပါးတုိ႔က သူ႔လူကုိယ့္လူ စဥ္းစားခ်ိန္မရပဲ မယုံတစ္၀က္ယုံတစ္၀က္ျဖင့္ ေသတၱာအား ကာနယ္စေလဒင္လက္သို႔ အပ္လုိက္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ဆင္ျဖဴမရွင္ထံသြားကာ ထုိအတုိင္းေလွ်ာက္ျပန္သည္။ “ဘာရတနာပစၥည္းမွ မ်ားမ်ားစားစားမပါ” ဟု ဆုိကာ ဆင္ျဖဴမရွင္ကေတာ့ ဘာပစၥည္းမွ မအပ္ေပ။ ဤသည္ပင္ ပတၱျမားႀကီး ငေမာက္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း အစျဖစ္ေလသည္။

သီေပါမင္းႏွင္ စုဖုရားလတ္တုိ႔ အိႏၵိယသုိ႔ေရာက္သြားသည္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ရတနာပစၥည္းမ်ားကို ျပန္ေတာင္းသည္။ ၃ႀကိမ္ ၃ခါျပန္ေတာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ကာနယ္စေလဒင္ကား မရွိေတာ့။ ကာနယ္စေလဒင္ အဂၤလန္ကိုျပန္သြားၿပီ ဆုိသည့္ အေျဖသာရေလသည္။ သီေပါမင္းက အခြင့္ႀကဳံတုိင္း ငေမာက္ပတၱျမားႀကီးအပါအ၀င္ နန္းစဥ္ရတနာမ်ားကို ျပန္ေတာင္းသည္။ ပဥၥမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ အိႏၵိယသုိ႔ေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း ရတနာမ်ားျပန္ေတာင္းသည့္စာကုိ မိတၱဴငါးေစာင္ေရးကာ ေဂ်ာ့ဘုရင္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔ထံသုိ႔ ငါးေနရာခြဲ၍ပို႔သည္။ အေျဖကား- ကာနယ္စေလဒင္ေသၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရတနာမ်ားကို မသိေတာ့ ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။

တကယ္လည္းကာနယ္စေလဒင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ နန္းစဥ္ရတနာမ်ားကုိ လွည့္ျဖားယူသြားခဲ့ေသာ ကာနယ္စေလဒင္သည္ ဆာဘြဲ႔ခ်ီးျမွင့္ခံရၿပီးေနာက္ ၁၈၉၀တြင္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရတနာပစၥည္းမ်ားသည္ ကာနယ္စေလဒင္ထံမွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္အစုိးရထံေရာက္သြားၿပီျဖစ္ေလသည္။ ျပန္ေပးလုိစိတ္မရွိ၍သာ သီေပါမင္းထံမွ ေတာင္းခံစာမ်ား မၾကာခဏရလွ်က္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပတၱျမားငေမာက္ကုိမူ ကာနယ္စေလဒင္မွ ၀ိတုိရိယဘုရင္မႀကီးအား ဆက္သလုိက္ေၾကာင္း သတင္းသာၾကားလုိက္ရေလသည္။

၁၉၁၁ခုႏွစ္တြင္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီး ဦးထြန္းမင္းသည္ အိႏၵိယတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေဂ်ာ့ဘုရင္၏ ဘိသိတ္ပြဲတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရသည္။ ဦးထြန္းမင္းသည္ ထုိပြဲကုိတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပြဲႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စာအုပ္မ်ား ၊ ပို႔စကဒ္ေလးမ်ားကို ယူေဆာင္လာကာ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ခြဲေ၀ေပးလုိက္သည္။ ယင္းပုိ႔စကဒ္မ်ားထဲမွ ဘုရင့္မိဖုရား၏ သရဖူတစ္ခု အေရွ႕အလယ္တည့္တည့္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ နီရဲလွပေနေသာ ပတၱျမားႀကီးကိုေတြ႔လုိက္ရသည္။ အညႊန္းစာတြင္လည္း Burma Ruby ဟု တံဆိပ္ကပ္ထားသည္။ ဒီပတၱျမားသည္ ပတၱျမားငေမာက္ပင္ျဖစ္ေနသေလာ ဟု ဦးေမာင္ေမာင္တင္ေတြးမိၿပီး မအိပ္ႏုိင္မစားႏုိင္ သိလုိစိတ္ျပင္းျပေနသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အိႏၵိယမွျပန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ဆည္တြင္ေနထုိင္ေနသည့္ ႏွမရင္း ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီးကို အလည္လာရန္ေခၚလုိက္သည္။ ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီးသည္ ငေမာက္ပတၱျမားႀကီးကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုင္တြယ္ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ သိမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ ခြ်န္းေတာင္မင္းသမီးေရာက္လာၿပီး ပုံကုိျမင္သည့္အခါ အသက္ရႈရပ္မတန္႔ စူးစုိက္ၾကည့္ေနၿပီး တေအာင့္ၾကာမွ သတိျပန္ရလာကာ “အမွန္ပင္ ငေမာက္ပတၱျမားႀကီး ျဖစ္သည္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးေလေတာ့သည္။ ထုိပတၱျမားႀကီးတပ္ထားေသာ သရဖူကို လန္ဒန္ၿမဳိ႕ Tower of London ျပတုိက္ႀကီးရွိ ၿဗိတိသွ်နန္းစဥ္ရတနာမ်ား ျပသထားသည့္ အခန္းတြင္ ျမင္ဖူး၍ အလြန္လွပေၾကာင္း ေရာက္ဖူးသူမ်ားက ဆုိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့နန္းစဥ္ ရတနာျဖစ္သည့္ ပတၱျမားႀကီးငေမာက္ ဘယ္ေပ်ာက္သြားသနည္း ၊ ဘယ္သူယူသြားသနည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေမးဖုိ႔ မလုိအပ္ေတာ့ပါေခ်။ တရားခံမွာကား……

Credit: နန္းတြင္းသူခုိးႏွင့္ မိန္းမစုိး – ေရႊဘုိမိမိႀကီ

Loading...

Facebook Comments